Reklama
Reklama

                                                             

 

 

Łomża, 2.10.2019

 

 VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo,

 

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla Szkół Podstawowych pod tytułem „Pasja, profesja, powołanie”Jest to cykliczna akcja organizowana przez naszą placówkę pod różnymi hasłami od siedmiu lat...czytaj dalej


 

I Spotkanie zawodoznawcze "Pasja, profesja, powołanie"- ZAWODY MUNDUROWE

 

        Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zaprasza na cykl spotkań zawodoznawczych dla młodzieży, pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Spotkania te mają na celu poznanie specyfiki wybranych zawodów oraz wsparcie młodzieży w okresie planowania przyszłości zawodowej. W ramach cyklu 4 spotkań przewidziane są prezentacje z grup zawodów: mundurowych, usługowych, produkcyjnych, artystycznych...czytaj dalej


 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 
żródło pobrania :

V Sesja edukacyjno - doradcza

 

Dnia 10 czerwca 2019 roku pedagodzy, psycholodzy  i doradcy zawodowi spotkali się na sesji  edukacyjno – doradczej w ramach sieci podsumowując  pracę  w roku szkolnym 2018/19.

Spotkanie rozpoczął p. Maciej Listowski dyrektor ŁCRE w Łomży dziękując za całoroczną prace pedagogom,   psychologom i  wychowawcom  z łomżyńskich szkół i placówek oświatowych.

Następnie doradca zawodowy p.  Marzena Wasilewska przypomniała tematykę spotkań, gości zaproszonych na sesje oraz wydarzeń edukacyjnych, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji przedstawili swoje plany i oczekiwania dotyczące spotkań na kolejny rok szkolny 2109/20.

W ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk p. Ewa Wojtczak, pedagog ze szkoły w Marianowie podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami jak realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych w swojej szkole.

         Serdecznie dziękujemy za obecność, aktywność  i współpracę naszym koleżankom i kolegom. Życzymy dobrego  wakacyjnego wypoczynku!

galeria zdjęć

                                                                                                                                                                                 doradca zawodowy

                        Marzena Wasilewska


Lekcja otwarta z zakresu doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

12.06.2019 roku w klasach VIII a i VIII b Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie w ramach 10-cio godzinnego cyklu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanego przez doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Annę Borawską.

Lekcja miała charakter otwarty, dając nauczycielom różnych przedmiotów możliwość obserwowania sposobu wdrażania elementów doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Temat zajęć nawiązywał nie tylko do treści już realizowanych na spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego, ale także do lekcji języka polskiego, matematyki, religii, etyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zastanawiali się nad istotą postawy przedsiębiorczej w nawiązaniu do zarządzania talentami. Dowiedzieli się, że każdy dysponuje pewnym potencjałem, który należy rozwijać i wzmacniać, aby osiągnąć w życiu sukces, a w rezultacie – satysfakcję i poczucie spełnienia. Ósmoklasiści już wkrótce opuszczą mury Szkoły Podstawowej nr 2 i będą mieli szansę rozwijania swoich talentów w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkim uczniom klasy VIII a i VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży życzę satysfakcjonujących wyborów edukacyjno-zawodowych, sukcesów podczas kroczenia ścieżką kariery oraz … udanego wypoczynku wakacyjnego!

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


PREORIENTACJA ZAWODOWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W ŁOMŻY

 

We wtorek 11.06.2019 roku w dwóch grupach sześciolatków w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej prowadzone przez Annę Borawską – doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat przewodni spotkania związany był z zawodem listonosza.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały piosenki o blaskach i cieniach pracy listonosza, po czym chętnie wzięły udział w dyskusji o zaletach i wadach tejże profesji. Wszyscy doszli do wniosku, że zawód listonosza jest ważna i każdy lubi otrzymywać przesyłki, pocztówki z pozdrowieniami, karty z życzeniami od bliskich osób. Zwieńczeniem zajęć było samodzielne wykonywanie pocztówki oraz kolorowanie obrazków, których bohaterem był listonosz. Mimo upału dzieci pracowały bardzo aktywnie i żywiołowo dzieliły się swoimi przemyśleniami.

Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i sześciolatkom z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Życzę udanego wypoczynku w wakacje.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym.

 galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Interaktywne lekcje - relacje ze spotkania

W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi:  komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania. Jeszcze do niedawno  trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek może naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję zwykłej, zielonej tablicy, proponując w zamian bogate w nowe możliwości narzędzie, jakim jest tablice interaktywne. Dziś stało się to już faktem. Tablice interaktywne są już w zdecydowanej większości polskich szkół, choć jeszcze 10 lat temu były rzadkością. Skoro w szkołach pojawiły się tablice interaktywne to czas by uatrakcyjnić zajęcia poprzez stosowanie ćwiczeń interaktywnych, które pobudzają ucznia i zachęca do nauki poprzez zabawę. Jedną z takich aplikacji, jest LearningApps.org   wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące  na stronie LearningApps.org moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Są tam zebrane aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnione publicznie. Z aplikacji  może każdy  korzystać na zajęciach do interaktywnej części. Jest to bardzo przydatna strona do nauki wszystkich przedmiotów. 5 czerwca 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  spotkali się nauczyciele uczący różnych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych by nauczyć się tworzyć ćwiczenia interaktywne, aby lekcja staje się atrakcyjna i wyrzuca wszelką nudę.

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


RELACJA ZE SZKOLENIA

„DIAGNOSTYKA ORAZ ZARZĄDZANIE STRESEM

I WYPALENIEM ZAWODOWYM”

 

galeria zdjęć

Światowa Organizacja Zdrowia uznała stres za jedno z największych zagrożeń zdrowotnych, przy czym głównym jego źródłem jest praca. Wypalenie zawodowe dotyczy coraz większej grupy społecznej. To problem lekarzy, policjantów, kierowników korporacji i wielu innych osób. Szczególną grupę zawodową ludzi zagrożonych wypaleniem zawodowym stanowią nauczyciele i to właśnie im dedykowane było szkolenie „Diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym”, które w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji poprowadziła 05.06.2019 roku Anna Borawska.

Uczestnicy spotkania poznali klasyfikację źródeł stresu, rodzaje stresorów, objawy fizyczne i emocjonalne stresu oraz sposoby jego zwalczania. Uświadomili sobie, jaka jest zależność pomiędzy siłą stresu a zdrowiem oraz jak rozpoznać początek wypalenia zawodowego i nie stracić motywacji do pracy w szkole.

Po aktywnym udziale w szkoleniu nauczyciele znają już zasady profilaktyki antystresowej,  sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zobowiązali się, że spróbują zastosować się do tych wytycznych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie indywidualnego programu zarządzania stresem wymaga co prawda czasu i wysiłku, ale jest bardziej opłacalne niż walka z jego skutkami.

Było to pierwsze szkolenie w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji z zakresu profilaktyki antystresowej. Z uwagi, że zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest duże, seria kolejnych spotkań odbędzie się już po wakacjach. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za przybycie, aktywność, miłą atmosferę podczas spotkania, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy, a już wkrótce – udanego wypoczynku wakacyjnego… i zapraszam na kolejne warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Warsztaty edukacyjno-doradcze  w III LO

            W dniach od 28 maja do 5 czerwca 2019 r. uczniowie klas pierwszych  z III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży uczestniczyli  w 2-godzinnych warsztatach doradczych. Zajęcia z doradcami zawodowymi:  Sylwią Lutostańską i Marzeną Wasilewską miały na celu określenie zainteresowań zawodowych oraz poznanie kluczowych kompetencji na dzisiejszym rynku pracy.

W efekcie uczniowie otrzymali spersonalizowane wyniki, które pozwolą im raz jeszcze przyjrzeć się swoim wyborom w przedmiotów rozszerzonych.  Koniec klasy pierwszej to czas na rozeznanie, czy profil klasy dobrze pasuje do  moich zainteresowań i  będzie kompatybilny z wyborem kierunku studiów.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w  spotkaniach, chętnie biorąc udział w ćwiczeniach. Często zajęciom towarzyszyła żywa dyskusja nad wyborami i konsekwencjami tychże. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie, a pedagogowi – p. Sławomirze Głasek  za zaproszenie.

 

Zapraszamy na konsultacje  na terenie naszej Placówki,  ul. Polna 16

 

Sylwia Lutostańska i Marzena Wasilewska

Doradcy zawodowi z ŁCRE

 

Zajęcia z doradcą zawodowym  w   Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łomży

 

26 maja 2019 r. przedszkolaki z gr. III z Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży uczestniczyli w zajęciach z preorientacji zawodowej. Tym razem tematem były podróże, pociągi i pracownicy kolei. Głównie  maszynista  towarzyszył opowieściom o starych i nowych pociągach. Dzieci bawiły się przy piosence  „Jedzie pociąg z daleka”, szlifując kierunki oraz spostrzegawczość.

Na zakończenie zrobili śliczną, starą lokomotywę, której kolorowe elementy trzeb było wyciąć i odpowiednio ułożone na kartce przykleić.

Dziękuję wychowawczyni, p. Jolancie Bałazy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie, a dzieciom za przesympatyczną zabawę, i  nieokiełznaną energię. Do zobaczenia

 

Sylwia Lutostańska

Doradca zawodowy ŁCRE w Łomży

Współpracujemy z :