Reklama
Reklama

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 
żródło pobrania :

V Sesja edukacyjno - doradcza

 

Dnia 10 czerwca 2019 roku pedagodzy, psycholodzy  i doradcy zawodowi spotkali się na sesji  edukacyjno – doradczej w ramach sieci podsumowując  pracę  w roku szkolnym 2018/19.

Spotkanie rozpoczął p. Maciej Listowski dyrektor ŁCRE w Łomży dziękując za całoroczną prace pedagogom,   psychologom i  wychowawcom  z łomżyńskich szkół i placówek oświatowych.

Następnie doradca zawodowy p.  Marzena Wasilewska przypomniała tematykę spotkań, gości zaproszonych na sesje oraz wydarzeń edukacyjnych, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji przedstawili swoje plany i oczekiwania dotyczące spotkań na kolejny rok szkolny 2109/20.

W ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk p. Ewa Wojtczak, pedagog ze szkoły w Marianowie podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami jak realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych w swojej szkole.

         Serdecznie dziękujemy za obecność, aktywność  i współpracę naszym koleżankom i kolegom. Życzymy dobrego  wakacyjnego wypoczynku!

galeria zdjęć

                                                                                                                                                                                 doradca zawodowy

                        Marzena Wasilewska


Lekcja otwarta z zakresu doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

12.06.2019 roku w klasach VIII a i VIII b Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie w ramach 10-cio godzinnego cyklu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanego przez doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Annę Borawską.

Lekcja miała charakter otwarty, dając nauczycielom różnych przedmiotów możliwość obserwowania sposobu wdrażania elementów doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Temat zajęć nawiązywał nie tylko do treści już realizowanych na spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego, ale także do lekcji języka polskiego, matematyki, religii, etyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zastanawiali się nad istotą postawy przedsiębiorczej w nawiązaniu do zarządzania talentami. Dowiedzieli się, że każdy dysponuje pewnym potencjałem, który należy rozwijać i wzmacniać, aby osiągnąć w życiu sukces, a w rezultacie – satysfakcję i poczucie spełnienia. Ósmoklasiści już wkrótce opuszczą mury Szkoły Podstawowej nr 2 i będą mieli szansę rozwijania swoich talentów w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkim uczniom klasy VIII a i VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży życzę satysfakcjonujących wyborów edukacyjno-zawodowych, sukcesów podczas kroczenia ścieżką kariery oraz … udanego wypoczynku wakacyjnego!

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


PREORIENTACJA ZAWODOWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W ŁOMŻY

 

We wtorek 11.06.2019 roku w dwóch grupach sześciolatków w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej prowadzone przez Annę Borawską – doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat przewodni spotkania związany był z zawodem listonosza.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały piosenki o blaskach i cieniach pracy listonosza, po czym chętnie wzięły udział w dyskusji o zaletach i wadach tejże profesji. Wszyscy doszli do wniosku, że zawód listonosza jest ważna i każdy lubi otrzymywać przesyłki, pocztówki z pozdrowieniami, karty z życzeniami od bliskich osób. Zwieńczeniem zajęć było samodzielne wykonywanie pocztówki oraz kolorowanie obrazków, których bohaterem był listonosz. Mimo upału dzieci pracowały bardzo aktywnie i żywiołowo dzieliły się swoimi przemyśleniami.

Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i sześciolatkom z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Życzę udanego wypoczynku w wakacje.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym.

 galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Interaktywne lekcje - relacje ze spotkania

W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi:  komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania. Jeszcze do niedawno  trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek może naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję zwykłej, zielonej tablicy, proponując w zamian bogate w nowe możliwości narzędzie, jakim jest tablice interaktywne. Dziś stało się to już faktem. Tablice interaktywne są już w zdecydowanej większości polskich szkół, choć jeszcze 10 lat temu były rzadkością. Skoro w szkołach pojawiły się tablice interaktywne to czas by uatrakcyjnić zajęcia poprzez stosowanie ćwiczeń interaktywnych, które pobudzają ucznia i zachęca do nauki poprzez zabawę. Jedną z takich aplikacji, jest LearningApps.org   wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące  na stronie LearningApps.org moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Są tam zebrane aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnione publicznie. Z aplikacji  może każdy  korzystać na zajęciach do interaktywnej części. Jest to bardzo przydatna strona do nauki wszystkich przedmiotów. 5 czerwca 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  spotkali się nauczyciele uczący różnych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych by nauczyć się tworzyć ćwiczenia interaktywne, aby lekcja staje się atrakcyjna i wyrzuca wszelką nudę.

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


RELACJA ZE SZKOLENIA

„DIAGNOSTYKA ORAZ ZARZĄDZANIE STRESEM

I WYPALENIEM ZAWODOWYM”

 

galeria zdjęć

Światowa Organizacja Zdrowia uznała stres za jedno z największych zagrożeń zdrowotnych, przy czym głównym jego źródłem jest praca. Wypalenie zawodowe dotyczy coraz większej grupy społecznej. To problem lekarzy, policjantów, kierowników korporacji i wielu innych osób. Szczególną grupę zawodową ludzi zagrożonych wypaleniem zawodowym stanowią nauczyciele i to właśnie im dedykowane było szkolenie „Diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym”, które w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji poprowadziła 05.06.2019 roku Anna Borawska.

Uczestnicy spotkania poznali klasyfikację źródeł stresu, rodzaje stresorów, objawy fizyczne i emocjonalne stresu oraz sposoby jego zwalczania. Uświadomili sobie, jaka jest zależność pomiędzy siłą stresu a zdrowiem oraz jak rozpoznać początek wypalenia zawodowego i nie stracić motywacji do pracy w szkole.

Po aktywnym udziale w szkoleniu nauczyciele znają już zasady profilaktyki antystresowej,  sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zobowiązali się, że spróbują zastosować się do tych wytycznych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie indywidualnego programu zarządzania stresem wymaga co prawda czasu i wysiłku, ale jest bardziej opłacalne niż walka z jego skutkami.

Było to pierwsze szkolenie w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji z zakresu profilaktyki antystresowej. Z uwagi, że zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest duże, seria kolejnych spotkań odbędzie się już po wakacjach. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za przybycie, aktywność, miłą atmosferę podczas spotkania, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy, a już wkrótce – udanego wypoczynku wakacyjnego… i zapraszam na kolejne warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Warsztaty edukacyjno-doradcze  w III LO

            W dniach od 28 maja do 5 czerwca 2019 r. uczniowie klas pierwszych  z III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży uczestniczyli  w 2-godzinnych warsztatach doradczych. Zajęcia z doradcami zawodowymi:  Sylwią Lutostańską i Marzeną Wasilewską miały na celu określenie zainteresowań zawodowych oraz poznanie kluczowych kompetencji na dzisiejszym rynku pracy.

W efekcie uczniowie otrzymali spersonalizowane wyniki, które pozwolą im raz jeszcze przyjrzeć się swoim wyborom w przedmiotów rozszerzonych.  Koniec klasy pierwszej to czas na rozeznanie, czy profil klasy dobrze pasuje do  moich zainteresowań i  będzie kompatybilny z wyborem kierunku studiów.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w  spotkaniach, chętnie biorąc udział w ćwiczeniach. Często zajęciom towarzyszyła żywa dyskusja nad wyborami i konsekwencjami tychże. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie, a pedagogowi – p. Sławomirze Głasek  za zaproszenie.

 

Zapraszamy na konsultacje  na terenie naszej Placówki,  ul. Polna 16

 

Sylwia Lutostańska i Marzena Wasilewska

Doradcy zawodowi z ŁCRE

 

Zajęcia z doradcą zawodowym  w   Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łomży

 

26 maja 2019 r. przedszkolaki z gr. III z Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży uczestniczyli w zajęciach z preorientacji zawodowej. Tym razem tematem były podróże, pociągi i pracownicy kolei. Głównie  maszynista  towarzyszył opowieściom o starych i nowych pociągach. Dzieci bawiły się przy piosence  „Jedzie pociąg z daleka”, szlifując kierunki oraz spostrzegawczość.

Na zakończenie zrobili śliczną, starą lokomotywę, której kolorowe elementy trzeb było wyciąć i odpowiednio ułożone na kartce przykleić.

Dziękuję wychowawczyni, p. Jolancie Bałazy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie, a dzieciom za przesympatyczną zabawę, i  nieokiełznaną energię. Do zobaczenia

 

Sylwia Lutostańska

Doradca zawodowy ŁCRE w Łomży

Wojsko, wojsko…

Jak zostać żołnierzem zawodowym? Ile zarabia młody żołnierz? Czy każdy może pojechać na misję do Iraku? Jaka broń jest na wyposażeniu polskich żołnierzy? Ile waży placek żołnierza? Co jedzą żołnierza na poligonie?....

 Te  i inne pytania padały podczas wycieczki do Warsztatów  Technicznych w Łomży, która odbyła się pod hasłem  ”Środowisko pracy żołnierzy. Poznajemy zawód żołnierza.” Zajęcia odbyły się w ramach cyklu: Poznajemy ciekawe zawody- zawody mundurowe.

Uczniowie klasy VIII D z SP nr 10 w Łomży razem z doradcą zawodowym ŁCRE Sylwią Lutostańską odwiedzili Wojsko Polskie stacjonujące  w Łomży.

Warsztaty Techniczne mają ciekawą historie, o której opowiedział nam żołnierz rezerwy. W Izbie pamięci usłyszeliśmy wykład nt. 33 Pułku Piechoty oraz burzliwej historii naszego miasta i kraju.

Następnie młodzież miała możliwość spróbować swoich sił w strzelaniu z broni krótkiej i długiej, zakładaniu maski gazowej i noktowizorów, wyszukaniu  na niebie samolotu z wykorzystaniem  sprzętu optycznego.  Na zakończenie  młodzież miała możliwość wejścia do czołgów i wozów pancernych będących na wyposażeniu Warsztatów. Uczniowie skosztowali również prowiantu będącego  na wyposażeniu żołnierza polskiego.

Społeczność klasy VIIID usłyszała i jak zostać żołnierzem zawodowym, jakie drogi kariery daje ten zawód, jakie są jego wady i zalety oraz perspektywy zatrudnienia na najbliższe lata.

Młodzież  zadowolona z aktywności na świeżym powietrzu wyniosła  sporą dawkę wiedzy ,  która może być przydatna przed dokonaniem wyborów edukacyjnych. W atmosferze pogody i uśmiechu podziękowaliśmy za bardzo ciekawy i mile spędzony czas .

Dziękuję raz jeszcze p. Grzegorzowi Zduńczykowi , żołnierzowi zawodowemu z Warsztatów Technicznych  w Łomży, za pomoc w organizacji tych zajęć na terenie Jednostki.

 

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy ŁCRE

Ciekawe i przydatne strony:

  • https://wkulomza.wp.mil.pl/pl/
  • https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/zostan-zolnierzem-zawodowym
  • http://zolnierz-zawodowy.info.pl/

30 maja w Szkole Podstawowej nr 4 razem z nauczycielskim zespołem zadaniowym pracowaliśmy nad planem rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz  umiejętności uczenia się. Pedagodzy za najistotniejszą uznali pracę w obszarach: kształtowania kultury osobistej uczniów, dbania o wzajemne dobre relacje oraz wzrostu motywacji wewnętrznej dzieci i młodzieży. Wiele uwagi poświęciliśmy też roli rodziców w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. Kreowaliśmy działania, które mogą pomóc w zwiększeniu integracji środowiska rodzinnego ze szkołą. Prace nad stworzeniem planu rozwoju szkoły trwają. Gotowy harmonogram przedstawiony zostanie radzie pedagogicznej jeszcze przed wakacjam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Współpracujemy z :