Reklama
Reklama
Wizyta studyjna w szkole No Bell
25.04.2019
 
 
 

ABSTRAKT

Dzielenie się doświadczeniem to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wiedzy. Ucząc się od innych, mamy szansę na wymianę doświadczeń i pomysłów, udoskonalanie rozwiązań oraz wzajemnie inspirowanie się.

 

Pobyt w szkole No Bell pozwoli:

    zobaczyć jak wygląda codzienna praca uczniów i nauczycieli,

     zapoznać się z konkretnymi przykładami rozwiązań edukacyjnych,

    przyjrzeć się innowacyjnym metodom i formom kształcenia,

    wymienić doświadczenia.

 

Szkoła No Bell w konkursie Edumission 2017 zdobyła tytuł najlepszej szkoły na świecie.

 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

MIEJSCE: Konstancin - Jeziorna        

CZAS POBYTU: 9.00 – 14.00

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 170 zł.


Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce
 
 

  W piątek 29.03.2019 r. odbyły się spotkanie katechetów w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat spotkania to: ,,Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce”. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z  nową Podstawy programowej katechezy uchwaloną przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 roku.  Podstawa programowa katechezy  jest adresowana nie tylko do twórców programów, ale także do katechetów. Dokument ten określa bowiem, jakie wymagania można i należy postulować przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii i jakie działania w związku z tym winien podjąć katecheta. Została zaprezentowana charakterystyka psychologiczna dzieci i młodzieży oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji, które są dla katechety drogowskazem, jak formować religijnie katechizowanych, a jednocześnie mają mu dać konkretne narzędzia, przydatne we włączeniu lekcji religii w system wychowawczy szkoły. Z kolei synteza odnosząca się do korelacji edukacji szkolnej i nauczania religii daje katechetom wiedzę o wymaganiach nauczycieli innych przedmiotów oraz stanowi praktyczny przewodnik dla podejmowania działań mających na celu dialog interdyscyplinarny pomiędzy wiarą i różnymi dyscyplinami wiedzy. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej, zawiera:

- charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;

- Podstawę programową nauczania religii, obejmującą cele katechetyczne – wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji;

- syntezę treści – wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną;

- propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

  W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa,  a katechizować to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w nim się wypełnił.

Tak więc idąc za  słowami św. Augustyna  - ,,oddać nasz głos Jezusowi, aby On przez nas przemówił” -  niech z przenikniętego miłością  poznania Chrystusa rodzi się pragnienie ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


Bardziej aktywne być nie mogło!
 
 

        Są szkolenia podczas których czas mija nie wiadomo kiedy i mimo piątkowo popołudniowej pory zaangażowanie z minuty na minutę wzrasta. Tak właśnie było podczas spotkania anglistów uczących na najniższych i bardzo wymagających etapach edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne szkolenie poprowadziła Kamila Nowocińska, która przez cały czas zarażała entuzjazmem, uśmiechem i kreatywnością  rozwiązań edukacyjnych. We wspólnej zabawie pokazała, jak  zwyczajne przedmioty z najbliższego otoczenia mogą stać się  narzędziami edukacyjnymi. Dzieci uwielbiają się uczyć w naturalny dla nich sposób, czyli przez zabawę. Nauka słówek i konstrukcji gramatycznych wcale nie musi być nudna. Wystarczy mieć pod ręką sznurek do suszenia ubrań, kilka resoraków,  piłkę, klocki i pozwolić uczniom na tworzenie własnych gier.  Zabawa, jak rzadko która aktywność, umożliwia  budowanie relacji, które są trampoliną do prawdziwej edukacji!


RELACJA ZE SZKOLENIA

„BUDUJEMY POROZUMIENIE. JĘZYK WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY”

 

galeria zdjęć

W piękne wiosenne popołudnie 3 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji zgromadziła się liczna grupa nauczycieli – uczestników szkolenia „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży”. Każdy z nich chciał poznać tajniki sekretnego języka swoich podopiecznych, aby usprawnić proces komunikacji z uczniami, lepiej zrozumieć ich potrzeby, a tym samym wpływać na efektywność nauczania. Szkolenie prowadziła Anna Borawska – doradca zawodowy ŁCRE, absolwentka Psychologii Komunikacji Społecznej UMCS i jednocześnie wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej oraz autorka artykułów naukowych w tej dziedzinie.

Inspiracją do podjęcia tej tematyki podczas szkolenia grona pedagogicznego były rozmowy z młodzieżą (licealistami i studentami) oraz nauczycielami na temat barier w procesie komunikacji młodzieży i osób dorosłych. Jedną z takich barier stanowi język, którym posługują się nastolatkowie, a który bywa niezrozumiały dla starszego pokolenia. Ten swoisty slang młodzieży XXI wieku ma swoje źródła w języku sieci, zapożyczeniach z języków obcych, seriali etc. Często koresponduje też z językiem ponglish oraz korpo-slangiem. Do tego dochodzi bogactwo akronimów oraz komunikacja obrazkowa – emotikony, emoji, naklejki, memy, gify, virale, flash moby itd. Jak w tym wszystkim mają się odnaleźć nauczyciele?

Na to i na wiele innych pytań odpowiedzi dostarczyło szkolenie „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży” połączone z warsztatem translatorskim. Każdy z jego uczestników mógł się zmierzyć z zadaniem polegającym na tłumaczeniu zawiłego języka polskich nastolatków. Nauczyciele wiedzą już dlaczego Janusze matematyki pocinają z buta na waksy – aby uniknąć lachy lub resetowania w psiarni, bo kiedy nadejdzie dzień zagłady mamuty mogą się czepiać i nie będzie heheszkowo. (osoby, które czytają ten tekst i go „nie ogarniają” mogą czuć się zaproszone na kolejną edycję szkolenia) Spotkanie zakończyło się owacjami na stojąco oraz „gratkami”, za które składam „dzięks”.

P.S. Mój guru wioski w pokoju zwierzeń prosił, aby ten tekścior był tak samo wypasiony i zajefajny jak szkolenie. Mam nadzieję, że udało się i dostanę oklejkę. W końcu nie jest z niego jakiś lamus czy nieogar, a spoko gość. Pozdro ziomale! Nara!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach

12.04.2019

 

Treści:

- elementy neurobiologii w nauczaniu  i uczeniu się,

- mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela,

- mechanizm motywacji wewnętrznej.

ADRESACI : Nauczyciele wszystkich typów szkół

FORMA: Warsztat

TERMIN: 12.04.2019-04-05

START: godz.16:00

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

ORGANIZATOR: Anna Domurat

KOSZT: Bezpłatne


WARSZTATY Z PROGRAMEM: Hot Potatoes.

 

 

 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 10 04.2019 – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej ośrodka

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 11.04.2019; 18.04.2019

CEL SZKOLENIA:

  1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, zadań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań z rozsypanką wyrazową.
  2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki do stron z ćwiczeniami.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny


Zaproszenie na szkolenie
 
 
 

Tytuł: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Cele:

·         Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

·         Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN.

·         Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

Data: 16.04.2019 godz. 15:00

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci:  Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie


Relacja ze szkolenia w Przedszkolu i Żłobku Publicznym

nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

 

 


To nie żart na Prima Aprilis: wiosenne popołudnie 01.04.2019 roku grono pedagogiczne Przedszkola i Żłobka Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży poświęciło na doskonalenie zawodowe.

Przeprowadzone przeze mnie szkolenie nosiło tytuł: „Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców”. Jego celem było podwyższenie poziomu kompetencji nauczycieli (wiedza, umiejętności, postawy) w zakresie współpracy z rodzicami.

Powszechnie wiadomo, że relacje wychowawców z rodzicami wychowanków mają prawo być trudne, a ich prawidłowe ułożenie wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych.

W związku z powyższym nauczycielki z Przedszkola i Żłobka nr 4 w Łomży zostały wyposażone w narzędzia służące asertywnej komunikacji. Na podstawie refleksji nad relacjami nauczyciel-rodzic miały możliwość zidentyfikowania własnej postawy w sytuacji trudnej. Doświadczanie jej skutków może powodować dyskomfort w relacji z rodzicem oraz konkretne działania negatywne. Wszystkie uczestniczki szkolenia zgodnie stwierdziły, że odpowiedzią na większość kłopotów może być skuteczna komunikacja.

Spotkanie przebiegało w bardzo kreatywnej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękuję Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży za zaproszenie, a wszystkim uczestniczkom szkolenia za aktywny w nim udział.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


KOLEJNE SPOTKANIE Z WYCHOWANKAMI W BURSIE SZKOLNEJ
NR 2 W ŁOMŻY W RAMACH ZAJĘĆ DORADCZYCH

 

W czwartek 28.03.2019 r. odbyły się kolejne zajęcia  doradcze dla wychowanków Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży prowadzone przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską.

Uczniowie poznawali tajniki rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych. Poprzez quiz wiedzy mieli szansę sprawdzić, jak dużo już wiedzą na temat sporządzania CV i listu motywacyjnego oraz usystematyzować te wiadomości.

Mieszkańcy Bursy Szkolnej nr 2 dowiedzieli się, na jakie aspekty dokumentów aplikacyjnych zwracają szczególną uwagę rekruterzy i jak dobrze wypaść podczas wywiadu na rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto uczniowie nauczyli się, jak z pozornie krótkiego i ubogiego życiorysu stworzyć CV, które wyeksponuje wszystkie walory aplikanta.

Spotkanie jak zwykle przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Dyrekcji, wychowawcom i wychowankom Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży serdecznie dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie.

 Następne zajęcia z cyklu „Kompetencje. Doradztwo zawodowe” w bursie już wkrótce. Podczas comiesięcznych spotkań z doradcą zawodowym Anną Borawską wychowankowie bursy zgłębiają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej oraz kompetencji kluczowych.  Mają również okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Sesja poradnictwa edukacyjno - zawodowego
 
 
 

Dnia 01.04.2019 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu dzisiejszego spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Joanna Filipkowska – dyrektor Centrum Edukacji

 i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, która przedstawiła uczestnikom sesji zadania realizowanych przez w/w instytucję, do których należy: prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, działalność promocyjna i informacyjna w zakresie realizowanych  zadań. Poinformowała również o rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” https://ohp.pl/?page_id=7049 dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i zachęciła placówki oświatowe do współpracy.

Kolejna część spotkania dotyczyła diagnozy funkcjonalnej – przedstawienia aktualnych i projektowanych zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tę część spotkania poprowadziły psycholog – Magdalena Pękalak-Pawłowicz i pedagog – Małgorzata Dąbrowska przy wsparciu Pani dr hab. Joanny Truszkowskiej - wicedyrektor ŁCRE ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Zebrani na sali pedagodzy i psycholodzy czynnie uczestniczyli w  spotkaniu.  Mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące  pytania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Na zakończenie sesji p. Marzena Wasilewska poinformowała o mającym się odbyć wkrótce Quizie dla Szkół Podstawowych. Liczymy na udział uczniów szkół  podstawowych z miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Wszystkim gościom dziękujemy  za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Marzena Wasilewska
Mariola Milewska


Współpracujemy z :