Reklama
Reklama

Projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu” w „Wesołym Słoneczku”

        W poniedziałek 23.11.2015 roku do „Krasnali” i „Elfów” z przedszkola „Wesołe Słoneczko” zawitał projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu”.

        Dwie grupy pięciolatków (żaków Akademii Sześciolatka) odwiedziły pochodzące z Turcji Melek i Dilek. Opowiadały one o tradycjach i kulturze swojego kraju. Zaprezentowały także fotografie oraz filmiki z tureckimi piosenkami. Dzieci miały również okazję nauczyć się tradycyjnego tańca i kliku podstawowych zwrotów w języku tureckim.

        Ponieważ „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu” to projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach nie zabrakło również prezentacji zawodów, w których w przyszłości pracować będą dziewczęta. Melek studiuje pielęgniarstwo i dzieci zgodnie stwierdziły, że taka uśmiechnięta pielęgniarka musi robić bezbolesne zastrzyki. Z kolei Dilek będzie nauczycielką języka angielskiego i podczas lekcji w przedszkolu „Wesołe Słoneczko” miała okazję nauczyć polskie dzieci kilku zwrotów w tym języku.

        Za aktywny udział w spotkaniu „Krasnale” i „Elfy” dostały kolorowanki. Zgodziły się również wypożyczyć kilka swoich prac plastycznych na wystawę w galerii w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. Prace można podziwiać w gablocie tuż obok gabinetu doradców zawodowych w siedzibie ŁCRE na ulicy Polnej 16.

 

 


 

Serdecznie zapraszamy!


        21 listopada w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji nauczyciele języka niemieckiego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Krystynę Łuniewską konsultanta ds. języka niemieckiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, eksperta ogólnopolskiego  programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego  DELFORT.

      Uczestnicy warsztatów: ,,Boże Narodzenie tuż, tuż… Giełda pomysłów na grudniowe lekcje języka niemieckiego" dowiedzieli się, jak zaplanować i przeprowadzić niepowtarzalne lekcje języka niemieckiego na temat świąt z użyciem metody stacji zadań.

      Mieli okazję poznać ciekawostki dotyczące spędzania świąt Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych, a także wypróbować szereg zabaw i ćwiczeń aktywizujących, dostali gotowe materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach.

Oto niektóre wypowiedzi uczestników po warsztatach:

Ich nehme von diesem Workshop viele interessante Ideen und Vorschläge mit, die mir bei der Gestaltung und Planung des Unterrichts  behilflich sein werden.

 

Ich nehme einen riesigen Sack von Ideen für meinen Deutschunterricht mit. Alles war sehr gut durchdacht und ausgezeichnet präsentiert.

 

Ich hoffe, dass ich jetzt meinen Unterricht lustiger und fröhlicher gestalten kann. Der Workshop hat mich motiviert, mir viele Denkanstöße gegeben, wie man den Unterricht beleben kann.

 

Ich werde bestimmt die Methode: Stationenlernen ausprobieren. Ich gehe  jetzt  hoch motiviert an meine Arbeit heran.

 

 


WIZYTA PRZEDSTAWICIELI UCSPiDZ KUL W ŁCRE

        W czwartek 19.11.2015 r. w ŁCRE gościli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL - Pani Anna Modrzejewska i Pan Jacek Twardzik. Podczas spotkania dyskutowano o zapowiadanych w szkolnictwie reformach oraz o dostosowywaniu oferty szkoleń i studiów podyplomowych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wynikiem tych rozmów jest zapowiedź nawiązania współpracy pomiędzy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w zakresie prowadzenia kursów i studiów podyplomowych, które realizowane będą w Łomży. Kierownik i sekretarz USCPiDZ zapoznali się ze strukturą organizacyjną i infrastrukturą ŁCRE oraz odwiedzili Bursę Szkolną nr 3. Zwieńczeniem spotkania było zwiedzanie Łomżyńskiej Starówki i Katedry.


 
 
Anna Borawska
doradca zawodowy ŁCRE

        17. 11. 2015r. w ŁCRE odbyło się szkolenie dla nauczycieli fizyki na temat: Matura z fizyki 2016. Ocena opisowa prac z fizyki – elementy oceniania kształtującego. Szkolenie prowadziła p. Joanna Charubin.

Nauczyciele pracowali (między innymi) nad propozycjami informacji zwrotnych umieszczanych na pracach pisemnych uczniów. Zainteresowaniem nauczycieli cieszyły się także inne elementy oceniania kształtującego – okazuje się, że to ocenianie jest ciągle aktualne i wzbudza zainteresowanie nauczycieli.

 

doradca ŁCRE
Anna Ruszczyk

 

Zaproszenie na szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego

25 listopada (środa)

w godzinach 14:30-16:15


Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
ul. Polna 16

szczegóły szkolenia


 

Zaproszenie na szkolenie
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim:   Boże Narodzenie tuż, tuż… Giełda pomysłów na grudniowe lekcje języka niemieckiego w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”. Prowadzi p. Krystyna Łuniewska.
 
 
Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
 
Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża
 
Data Rozpoczęcia: 21.11. 2015 godz. 10.00-13.15
 
Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne
 
 
Rejestracja pod adresem:
 

 
 Podstawy pomiaru dydaktycznego
 

        W dniach 24 października i 7 listopada 2015 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbył się 20-godzinny kurs "Podstawy pomiaru dydaktycznego". Zajęcia dla nauczycieli języków obcych z łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych poprowadziła Pani Maria Gawrysiuk, ekspertka d.s. pomiaru dydaktycznego i autorka zadań egzaminacyjnych. Szkolenie składało się z 2 modułów: pierwszy moduł obejmował podstawy pomiaru dydaktycznego, drugi – zagadnienia związane z analizą i interpretowaniem wyników testowania. Uczestnicy zostali zapoznani z planowaniem procesu sprawdzania i oceniania, podstawowymi pojęciami pomiaru dydaktycznego: treść kształcenia, taksonomia celów kształcenia, operacjonalizacja celów nauczania. W trakcie szkolenia doskonalili umiejętności warstwowania wymagań, sporządzania planu testu, tabeli zbiorczej wyników testowania, analizy jakościowej i ilościowej wyników testowania, diagnozowania osiągnięć ucznia w odniesieniu do podstawy programowej.  Przewidziana została również praca własna uczestników: skonstruowanie testu do wybranej klasy wraz z podręcznikiem testowania, przeprowadzenie testowania oraz analiza jakościowa i ilościowa testu.        05.XI.2015r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr. 10 w Łomży, dotyczące Mowy nienawiści i przemocy. Szkolenie poprowadziły doradczynie metodyczne ŁCRE Agata Reszewicz i Anna Ruszczyk. Tematyka okazała się bardzo aktualna, wymagająca przemyśleń i dalszego doskonalenia nauczycieli, uczniów i rodziców.

 Anna Ruszczyk
Agata Reszewicz


 

INAUGURACJA AKADEMII SZEŚCIOLATKA 2015/2016

 

        W piątek 06 listopada 2015 r. w auli auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Sześciolatka 2015/2016.

Dzieci po zaprezentowaniu własnych programów artystycznych – egzaminie wstępnym na studia - zostały uroczyście pasowane przez JM Rektora PWSIiP prof. Roberta Charmasa na „Studentów Akademii Sześciolatka”.

W uroczystości wzięli także udział: pani dr Krystyna Leszczewska  - Prorektor PWSIiP w Łomży, pan Wojciech Kowalik – Dyrektor ŁCRE oraz pan Maciej Listowski – zastępca Dyrektora ŁCRE.

Już po raz drugi Akademia Sześciolatka powstaje przy współpracy PWSIiP z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

Podczas comiesięcznych spotkań na uczelni dzieci wezmą udział w pokazowych wykładach przygotowywanych przez poszczególne instytuty PWSIiP.
W przedszkolach i szkołach podstawowych będą się również odbywały dodatkowe zajęcia uzupełniające, prowadzone przez doradców zawodowych ŁCRE. Akademia jest w związku z tym wyjątkowa w skali kraju, ponieważ wychodzi „poza mury uczelni”.

W tegorocznej edycji Akademii Sześciolatka udział bierze 13 placówek – 8 przedszkoli i 5 szkół podstawowych z Łomży i okolicy - z Jedwabnego, Borkowa, Janowa i Piątnicy.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Sześciolatka odbędzie się 3 grudnia 2015 roku.

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 

Współpracujemy z :