Reklama
Reklama

DILEK I MELEK W BURSIE NR 3 W ŁOMŻY

 

Dwie tureckie studentki – Dilek i Melek podbiły serca mieszkańców Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży. Podczas spotkania w czwartkowy wieczór 17 grudnia 2015 roku dziewczęta opowiadały o kulturze i obyczajach swojego kraju. Zostały zasypane pytaniami na temat tradycji i sposobów spędzania wolnego czasu przez turecką młodzież. Dilek i Melek zaprezentowały muzykę popularną wśród młodych ludzi w Turcji, a także taniec, którego próbowały nauczyć mieszkańców bursy. Uczniowie mogli przetestować swoją znajomość języka angielskiego, a także tureckiego, bowiem z seriali i poprzedniej edycji projektu „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” pamiętali zwroty po turecku, które poznali od ubiegłorocznych zagranicznych studentów. Dilek i Melek zadały uczniom pytania o ich edukacyjne plany na przyszłość oraz polski system oświaty, który różni się nieco od polskiego. Dziewczęta zachęcały mieszkańców bursy do wzięcia udziału w programach uczniowskiej i studenckiej wymiany międzynarodowej.

Na zakończenie zajęć wykonane zostały pamiątkowe fotografie, które już cieszą się ogromną popularnością na portalach społecznościowych. Mieszkańcy bursy podarowali przybyłym gościom własnoręcznie wykonane ceramiczne ozdoby świąteczne. Wzruszone studentki dziękując powiedziały, że to ich pierwsze w życiu prezenty bożonarodzeniowe. Podczas spotkania nawiązały się przyjaźnie, które mają szansę przetrwać dzięki komunikacji internetowej.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom i wychowawcom Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

za zaproszenie i ciepłe przyjęcie!

 

 

                                                                                                                                                                                          Anna Borawska

                                                                                                                                                                          doradca zawodowy ŁCRE w Łomży


 

 

PRZEDSZKOLAKI Z PP 10 POZNAJĄ ZAWÓD INFORMATYKA
I ŚWIAT KOMPUTERÓW

 

        W piątek 11.12.2015 roku uczestnicy Akademii Sześciolatka, którzy uczęszczają do Publicznego Przedszkola nr 10 w Łomży za sprawą doradcy zawodowego ŁCRE mieli okazję poznać świat wszechobecnych komputerów i zawód informatyka.

        Dla dwóch grup przedszkolaków z PP10 – „Tropicieli” i „Bystrzaków” przeprowadzone zostały zajęcia uzupełniające tematykę poruszaną podczas ostatniego spotkania na PWSIiP.

        Na początku dzieci chętnie odśpiewały hymn Akademii Sześciolatka. Następnie wspólnie z doradcą zawodowym ŁCRE udały się w podróż po krainie komputeryzacji, która przybliżyła im zawód informatyka. Nie zabrakło również zagadek i zabaw edukacyjnych, zgodnie z hasłem: „Przez zabawę do nauki”. Dzieci wspólnie z doradcą zawodowym utworzyły także regulamin bezpiecznego korzystania z komputera.  

Na zakończenie przedszkolaki otrzymały kolorowanki.

 

 


 

                                                                                                                                                                                                             Anna Borawska

                                                                                                                                                                                                     doradca zawodowy ŁCRE


Mamy lidera profilaktyki agresji i przemocy

W ramach realizacji zadania z rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014 – 2016 p. Ewa Frołow - doradca metodyczny w obszarze wychowania i opieki – poszerzyła swoje kompetencje i uzyskała status lidera profilaktyki agresji i przemocy. Zapraszamy do kontaktu dyrektorów zainteresowanych podjęciem tematyki agresji i przemocy rówieśniczej w ramach doskonalenia rad pedagogicznych. 

 

Edukacja matematyczna w przedszkolu

        Czwartego grudnia spotkali się nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, aby pod kierunkiem p. Małgorzaty Cużytek z Krakowa pracować nad obszarem edukacji matematycznej w przedszkolu. Prowadząca zaproponowała różnorodne ćwiczenia służące realizacji podstawy programowej. W programie warsztatu znalazły się zagadnienia obejmujące:                                                                                                                                         

  • kategorie, zbiory
  • cyfry – wprowadzenie dziecka w świat cyfr
  • przeliczanie, odmierzanie, ważenie
  • orientacja w schemacie ciała
  • kraina figur
  • sekwencyjność, rytmy
  • konstruowanie i rola gier planszowych - rozumienie treści, rozumienie poleceń

 

 

 

 

Ewa Frołow


 

IV Bank Pomysłów

        8 grudnia spotkali się miłośnicy rękodzieła artystycznego na czwartym warsztacie w bieżącym roku szkolnym. Zgodnie z rocznym harmonogramem, tworzyliśmy w skórze.  Efektem działań były breloczki i bransolety, które można obejrzeć w galerii zdjęć. Nowy rok kalendarzowy rozpoczniemy z kolei nową techniką – makramą.

 

 

 

Ewa Frołow


 

Kolejne zajęcia w ramach projektu ŁCRE „Studenci Erasmus+

w łomżyńskiej szkole i przedszkolu” - İrem i Edanur w PP 1 w Łomży

 

Dwie tureckie studentki İrem Özak i Edanur Ağra odwiedziły w piątek 04.12.2015 roku grupę „Tygrysków” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łomży. Przygotowały one dla dzieci wiele atrakcji.

Na początku zajęć „Tygryski” nauczyły się kilku zwrotów w języku tureckim i obejrzały filmik o Turcji. Następnie studentki Erasmus+ prezentowały swoją kulturę i obyczaje, pokazywały zdjęcia tureckich zwierząt, zabytków i potraw. Dzieci miały również okazję zapoznać się z najczęściej spotykanymi tureckimi imionami oraz obejrzeć bajki i posłuchać piosenek, które są popularne wśród najmłodszych mieszkańców Turcji. İrem i Edanur nauczyły polskie dzieci zabawy, w którą bawią się ich tureccy rówieśnicy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodycze i kolorowanki. Studentki z wielką przyjemnością pomagały „Tygryskom” kolorować obrazki z tureckimi postaciami z bajek, a potem bawiły się z nimi.

To już trzecia edycja projektu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji zatytułowanego „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu”. Jest to projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas tegorocznych lekcji z zagranicznymi studentami zwracamy szczególną uwagę na aspekt szerzenia szacunku wobec innych kultur i budowania tolerancji wśród młodych Łomżan, zwłaszcza, że obecny rok szkolny został ogłoszony rokiem "Otwartej szkoły".  Studenci opowiadają o swojej kulturze, o tym co nas łączy, a co dzieli, jak nawiązać dialog, pomimo różnic kulturowych.

W ostatnim czasie tolerancja wystawiana jest na próbę. Mocno podkreśla się różnice międzykulturowe, przez co podsycana jest nienawiść do mniejszości, imigrantów czy innych grup społecznych. Mamy nadzieję, że spotkania ze studentami z Hiszpanii i Turcji przyczynią się do szerzenia tolerancji, która jest potrzebna do harmonijnej koegzystencji, ułatwiającej podejmowanie naglących wyzwań i budowania lepszej przyszłości.

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


 

Sesja  edukacyjno – doradcza  dla pedagogów i psychologów

miejskich placówek oświatowych

 

Dnia 03.12.2015r. odbyła się trzecia w tym roku szkolnym sesja edukacyjno – doradcza, na której z doradcami zawodowymi ŁCRE spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych..

Głównym punktem sesji było spotkanie z zaproszonym gościem, tzn. Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego w Łomży – Panią Urszulą Rainka. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat zasad współpracy placówek oświatowych z kuratorami sądowymi. W trakcie spotkania znalazły się odpowiedzi na wiele pytań nurtujących pedagogów/psychologów, dotyczących działań podejmowanych przez szkoły w stosunku do uczniów objętych nadzorem kuratorskim. Spotkanie w tak szerokim gronie pedagogicznym dało możliwość wymiany doświadczeń i utwierdziło uczestników, że czas poświęcony na nie został właściwie wykorzystany.

            Podczas spotkania doradcy zawodowi ŁCRE przedstawili pedagogom/psychologom propozycję konkursu: „Stare, zapomniane zawody naszego regionu”, proponowanego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiona propozycja spotkała się z zainteresowaniem obecnego grona pedagogicznego.

Następnie doradcy zawodowi przekazali obecnym na sesji przedstawicielom szkół zaproszenia na organizowaną przez ŁCRE I Miejską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 09.02.2016r..

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych, ponieważ kolejny raz spotkamy się już w Nowym 2016 Roku.

 


 

 

Doradcy zawodowi ŁCRE:

Marzena Wasilewska, Mariola Milewska

 

Uczestnicy Akademii Sześciolatka budują robota

        W czwartek 03.12.2015 roku odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia tematyczne z cyklu „Akademia Sześciolatka”.  Przygotowane zostały one przez Pana magistra Daniela Żelaznego i studentów z Instytutu Automatyki i Robotyki PWSIiP.

          Dzieci obejrzały prezentację multimedialną i przedstawienie pt. „Zbudujmy robota”. Podczas zajęć powstał robot, który uczył młodych żaków tańczyć. Na zakończenie młodzi studenci Akademii Sześciolatka mieli okazję obejrzeć z bliska roboty i drony.

        W najbliższych dniach w poszczególnych szkołach i przedszkolach doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji przeprowadzą zajęcia uzupełniające dla  uczestników Akademii Sześciolatka, które dotyczyć będą poruszanej podczas tego spotkania tematyki.

 

 

                                                                                                                                                                                                  Anna Borawska

                                                                                                                                                                                       doradca zawodowy ŁCRE


 


Projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu” w „Wesołym Słoneczku”

        W poniedziałek 23.11.2015 roku do „Krasnali” i „Elfów” z przedszkola „Wesołe Słoneczko” zawitał projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu”.

        Dwie grupy pięciolatków (żaków Akademii Sześciolatka) odwiedziły pochodzące z Turcji Melek i Dilek. Opowiadały one o tradycjach i kulturze swojego kraju. Zaprezentowały także fotografie oraz filmiki z tureckimi piosenkami. Dzieci miały również okazję nauczyć się tradycyjnego tańca i kliku podstawowych zwrotów w języku tureckim.

        Ponieważ „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole i przedszkolu” to projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach nie zabrakło również prezentacji zawodów, w których w przyszłości pracować będą dziewczęta. Melek studiuje pielęgniarstwo i dzieci zgodnie stwierdziły, że taka uśmiechnięta pielęgniarka musi robić bezbolesne zastrzyki. Z kolei Dilek będzie nauczycielką języka angielskiego i podczas lekcji w przedszkolu „Wesołe Słoneczko” miała okazję nauczyć polskie dzieci kilku zwrotów w tym języku.

        Za aktywny udział w spotkaniu „Krasnale” i „Elfy” dostały kolorowanki. Zgodziły się również wypożyczyć kilka swoich prac plastycznych na wystawę w galerii w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. Prace można podziwiać w gablocie tuż obok gabinetu doradców zawodowych w siedzibie ŁCRE na ulicy Polnej 16.

 

 


 

Serdecznie zapraszamy!


Współpracujemy z :