Reklama
Reklama

    

     W związku z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 roku  w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zorganizowało szkolenie pt:” Bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego  żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”. W spotkaniu uczestniczyło 52 intendentów i pracowników stołówek placówek oświatowych ziemi łomżyńskiej.

galeria zdjęć


                                 Podsumowanie projektu "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli
                                          szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża".

 

     W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży w dniach 08-11 czerwca odbył się cykl czterech konferencji podsumowujących projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji  w powiecie m. Łomża”. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 r. Adresatami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele – uczestnicy projektu.

Swoją obecnością na konferencjach zaszczycili nas: Pani Marianna Hajdukiewicz z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Naczelnik Wydziału Oświaty w Łomży Pan Andrzej Piechociński, Pani Halina Brześkiewicz dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, której towarzyszyła Pani Bożena Malinowska, Pani Stanislawa Siroit nauczyciel matematyki z Wilna.

Celem Projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. Uczestniczyło w nim 486 nauczycieli z 15 szkół i 9 przedszkoli. Dla wszystkich szkół i przedszkoli stworzono plany wspomagania wynikające z kierunków ich rozwoju. W obszarach wymagających wsparcia eksperci i trenerzy z całej Polski przeprowadzili
w okresie dwóch lat różnorodne formy doskonalenia (wykłady, warsztaty, konsultacje).

Konferencję otworzył Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży – Pan Wojciech Kowalik. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze wstępnymi wynikami ewaluacji projektu systemowego „Wspieranie szkół i nauczycieli” zaprezentowanymi przez Panią Mariannę Hajdukiewicz – koordynatora projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kierownik projektu Pani Katarzyna Jasińska oraz zastępca kierownika projektu Pani Iwona Listowska podsumowały realizację zadań projektowych.

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Panie: Marta Brzozowska, Marzena Skrodzka, Anna Ruszczyk, Agnieszka Tchórzewska podsumowały i przedstawiły realizację doskonalenia oraz uzyskane rezultaty w szkołach i przedszkolach (m.in. innowacje pedagogiczne).

Koordynatorami czterech sieci współpracy i samokształcenia były Panie: Grażyna Chodnicka, Agata Reszewicz, Małgorzata Trawińska, Katarzyna Życzkowska, które zaprezentowały zasady i formy pracy sieci oraz osiągnięte efekty.

Urozmaiceniem konferencji była wystawa zdjęć z przebiegu projektu i diagramów z rezultatami dwuletniej pracy.

Uczestnikom projektu (486 osobom) Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży – Pan Wojciech Kowalik oraz Pani Katarzyna Jasińska wręczyli zaświadczenia o ukończonym doskonaleniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w projekcie.
 
 

 

 

Co po gimnazjum ?

 


Współpracujemy z :