Reklama
Reklama

I Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

9.02.2016 roku odbyła się organizowana przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji I Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uroczystego otwarcia giełdy dokonał dyrektur ŁCRE pan Wojciech Kowalik, który powitał zgromadzonych gości – przedstawicieli Rady Miasta i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łomży, dyrekcję i pedagogów z łomżyńskich placówek oświatowych oraz młodzież.

Reprezentanci czternastu szkół ponadgimnazjalnych, Cechu Rzemiosł Różnych i czterech burs szkolnych mieli szansę przedstawić swoją ofertę podczas prezentacji na scenie oraz przy stanowiskach rozmieszczonych w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich.  

Pierwsze łomżyńskie targi szkół ponadgimnazjalnych prowadził zastępca dyrektora ŁCRE pan Maciej Listowski. Przy stanowisku Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji podczas giełdy dyżur pełnili doradcy zawodowi, którzy służyli pomocą w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych i wyboru kariery edukacyjnej przybyłym uczniom szkół gimnazjalnych i ich opiekunom.

W targach wzięli udział gimnazjaliści wszystkich łomżyńskich oraz okolicznych szkół – m.in. z Nowogrodu, Zbójnej, Wizny i Piątnicy. Bezpłatny dojazd na giełdę zapewniło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

 


 

doradcy zawodowi ŁCRE

Anna Borawska

Mariola Milewska

Marzena Wasilewska

 

Ferie z wikliną papierową

28 stycznia doradca metodyczny p. Ewa Frołow przy wsparciu pani Urszuli Bielickiej – Gronek wychowawczyni Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży przeprowadziły w  Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 1 w Łomży przy ulicy Polnej 16 warsztaty dla uczniów spędzających zimowe ferie w mieście. Spotkanie poświęcono technice wyplatania wikliny papierowej. Pierwszym etapem była nauka kręcenia rurek, które stanowią materiał bazowy do wykonywania przeróżnych ozdób i przedmiotów. Następnie uczestnicy nauczyli się wyplatania wiklinowych serc. Każda osoba biorąca udział w warsztatach zrobiła własnoręczne serce. Rekordziści wykonali nawet po pięć sztuk – także dla bliskich i przyjaciół. Pięknie pokolorowane bordowe serca prezentowały się bardzo okazale.

 


 

 

Ewa Frołow

 

REWIZYTA PRZEDSTAWICIELI ŁCRE NA KUL

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Z satysfakcją informujemy, że 01.02.2016 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.  Porozumienie obejmuje wspólne działania promujące edukację i wychowanie na łomżyńskim rynku oświatowym, w tym kształcenie i doskonalenie kadry lokalnych placówek edukacyjnych w formie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Eksperci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będą również wspierać merytorycznie działania podejmowane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

Porozumienie zostało podpisane przez Prorektora ds. studenckich dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL oraz Dyrektora ŁCRE Wojciecha Kowalika. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora ŁCRE Maciej Listowski, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL Anna Modrzejewska oraz doradca zawodowy LCRE Anna Borawska.

Przedstawiciele obu instytucji, KUL i ŁCRE, kierują się chęcią współpracy w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia pracowników sektora usług edukacyjnych oraz są przekonani, że kooperacja ta zwiększy zakres oddziaływania na środowisko lokalne i przyniesie wiele korzyści.

Podczas wizyty w siedzibie KUL w Lublinie omówiono szczegóły współpracy. Przedstawiciele ŁCRE odwiedzili również Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w którym zapoznali się z historią tej uczelni oraz zwiedzili jej budynki.

Dziękujemy za miłe przyjęcie.

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 

Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego

 

26 stycznia 2016 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego.

W pierwszej części temat koncentrował się na sposobach motywowania uczniów do nauki. Prowadząca spotkanie Pani Karolina Maliszewska wielokrotnie  podkreśliła jak ważny, o ile nie najważniejszy,  jest aspekt społecznyi psychologiczny w motywacji. Motywacja pojawia się wtedy, gdy pojawiają się konkretne neuroprzekaźniki, które wydzielają się dopiero gdy zapewnimy uczniom poczucie akceptacjii bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że dzieci ucząc się kiedy czują się bezpieczne, mają dobrą relację z nauczycielem oraz gdy się bawią i mogą eksperymentować.  Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani ze sposobami uatrakcyjnienia lekcji oraz nowinkami IT pomagającymi w urozmaicaniu zajęć, a tym samym motywowaniu uczniów do pracy.

Druga część warsztatów była dedykowana nauczycielom klas I-III i dotyczyła oceniania kształtującego. Przypomniano elementy oceniania kształtującego oraz argumenty przemawiające za wycofaniem się z oceniania sumującego na I etapie edukacyjnym. Nauczyciele mieli także okazję wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi sposobów formułowania celów lekcji w języku ucznia oraz sposobu przekazywania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom.

 


 

 

                                                                       doradca metodyczny d.s. języka angielskiego 

Anna Modzelewska

 

„ABC małego finansisty” – zajęcia z cyklu Akademia Sześciolatka
w przedszkolach

Na przełomie stycznia i lutego 2016 roku (21.01., 26.01., 28.01., 29.01., 02.02.) w Publicznych Przedszkolach nr 1, 5, 8, 10, 14, „Pinokio” oraz Niepublicznych Przedszkolach „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta” odbyły się zajęcia w ramach Akademii Sześciolatka zatytułowane: „ABC małego finansisty”.

Dzieci ochoczo podjęły temat oszczędzania i szukały odpowiedzi na pytanie: „Skąd się biorą pieniądze?” Wspólnie też doszły do wniosku że choć pieniądze są potrzebne, to nie dają szczęścia i nie wszystko można za nie kupić – np. rozumu, zdrowia, miłości, nadziei i prawdziwych przyjaciół. Tak więc rozmowa o finansach przekształciła się w dyskusję z refleksją o wymiarze filozoficznym.

Najmłodsi studenci Akademii Sześciolatka dowiedzieli się, że pieniądze są owocem pracy i dlatego należy je szanować. Przedszkolaki poznały również waluty obowiązujące w różnych stronach świata. Na zakończenie zajęć własnoręcznie wykonały karty debetowe, które posłużyły do zabawy w sklep i bank.

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 

Wystawy prac plastycznych

w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

 

"Sztuka dziecka, to swoisty rodzaj twórczości plastycznej – wartościowy, niepowtarzalny, daleki od wszelkich artystycznych konwencji”.

                                                                                                                                     Z. Krzysztoszek

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży współpracując z pracownią plastyczną MDK – DŚT w Łomży organizuje wystawy prac wykonywanych przez dzieci i młodzież  na zajęciach  plastycznych pod kierunkiem instruktora -  Pani Anny Bureś. Ponadto wszyscy miłośnicy sztuki dziecięcej mogą podziwiać wystawy prac plastycznych wykonanych w/w pracowni w Galerii Bonar MDK-DŚT w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, odwiedzających budynek Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji przy ulicy Polnej 16 do oglądania prezentowanej galerii prac.

Na wystawach prezentowane są prace dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wykonane za pomocą ciekawych, oryginalnych technik plastycznych. Wystawy ukazują różnorakie spojrzenie „młodych twórców plastycznych” na ten sam temat. Eksponowane „dzieła” plastyczne młodych artystów zawsze zachwycają barwami oraz formą wypowiedzi.

W chwili obecnej można obejrzeć prace pokonkursowe: „MAKULATURA TO NIE ŚMIEĆ – PTASI ŚWIAT”..

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ŁCRE, obejrzenia prezentowanej wystawy oraz kolejnych, które będą organizowane wkrótce.

 


 

 

Doradcy zawodowi ŁCRE

 

Podsumowanie trzeciej edycji projektu

„Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”

W poniedziałek 25.01.2016 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej, trzeciej już edycji projektu „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. W spotkaniu uczestniczyli studenci Erasmus+, dyrektorzy łomżyńskich placówek edukacyjnych, przedstawiciele PWSIiP oraz ŁCRE.

Po oficjalnym powitaniu i przemówieniu dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji - Pana Wojciecha Kowalika, zgromadzeni goście zapoznali się z prezentacją na temat organizowanego przez ŁCRE projektu z zakresu doradztwa zawodowego. Poznali założenia, cele i owoce akcji pod tytułem „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”, która od samego początku cieszy się ogromną popularnością w łomżyńskich szkołach, bursach i przedszkolach. We wszystkich edycjach widownia osiągnęła już imponującą liczbę 3500 osób. Podczas spotkania zaprezentowano również galerię fotografii relacjonujących spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Tureckie studentki biorące udział w projekcie podzieliły się również swoimi wrażeniami na temat wizyt w łomżyńskich placówkach oświatowych. Odwiedziły Bursę Szkolną nr 3, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko”, Publiczne Przedszkole TWP „Pinokio”, Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 8, Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz tamtejszy żłobek. Dilek, Melek, İrem i Edanur opowiadały o korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie oraz podziękowały za możliwość zaprezentowania swojej kultury w Łomży.

W spotkaniu wziął również udział Miguel Redin Trevijano, student zarządzania z hiszpańskiego Bilbao, który w przyszłym semestrze będzie odbywać staż w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. Za jego pośrednictwem projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” będzie kontynuowany. Na mapie łomżyńskich placówek oświatowych pozostało już niewiele miejsc, do których nie dotarł jeszcze nasz projekt. Zapraszamy szkoły, bursy i przedszkola do zgłaszania chęci uczestnictwa w tej akcji. Przypominamy, że wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają się w języku angielskim w obecności tłumacza – doradcy zawodowego lub metodycznego języka angielskiego ŁCRE. Spotkania z zagranicznymi studentami są zatem doskonałą okazją na sprawdzenie swoich umiejętności posługiwania się tym językiem oraz szansą na poznanie innych kultur. 

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


 
Zaproszenie 
 

        Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza w dniu 26 stycznia 2016 na warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone przez Panią Karolinę Maliszewską.

 

12:00-13:00  Motivation, fun and effectiveness. The know-how of teaching tiny teens and teenagers

Motivation is the desire to do things. In this presentation we are going to talk about various ways of motivating our teen and tween learners  through fun and animated tasks. Teaching teens as well as tiny teens is a very challenging job. They are extremely hard to please and it is our role as teachers to provide them with tasks and activities that will be interesting, inspiring and practical.  We are going to analyze our age groups and discuss ideas of using Compliant Student’s Books to the best we can, so that the teaching and learning are effective.

 

 

13:15-14:15 Ocenianie kształtujące na zajęciach z języka obcego w klasach I-III – judge, nudge... or chocolate fudge?

Ocenianie to integralny element edukacji, ale podobnie jak cały proces nauczania-uczenie się języka obcego, także ono może być analizowane z wielu różnych perspektyw. Celem wczesnego nauczania języka obcego jest przede wszystkim rozwijanie u dzieci językowej kompetencji komunikacyjnej przy jednoczesnym rozbudzaniu ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowaniu pozytywnej motywacji do nauki języków obcych.

 

                                                                                        Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                        Anna Modzelewska

                                                                                                                    Doradca metodyczny d.s. języka angielskiego 


Łomżyńskie Centrum rozwoju Edukacji w Łomży
i
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży 
 
Zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów na szkolenie :
 
 
"Nowe trendy w nauce pływania. Zmęczenie i wypoczynek… superkompensacja."
 
* PRZEPRASZAMY. SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE,
O KTÓRYM ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI 

 
 

Data szkolenia : ...                   

Prowadzący : Edward Dec, trener MUKS Olimpijczyk Suwałki                           

Godzina : ...              

Miejsce warsztatów : Park Wodny, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, Łomża

Cena szkolenia :  35 zł.                         

Zapisy : ...

Kontakt : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 500 067 097 lub w siedzibie firmy.


Galeria prac plastycznych dzieci z PP nr 1 – uczestników

Akademii Sześciolatka

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łomży, które uczestniczą we współorganizowanej przez ŁCRE Akademii Sześciolatka przekazały nam w prezencie swoje prace plastyczne. Te swoiste arcydzieła są pokłosiem grudniowego spotkania na temat informatyki i robotyki.

Serdecznie dziękujemy młodym żakom Akademii Sześciolatka za piękny prezent!

Zapraszamy do podziwiania prac w galerii internetowej ŁCRE oraz na wystawie w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  na ulicy Polnej 16!

 


                                                                                                                                                  Anna Borawska

                                                                                                                                                                                                doradca zawodowy  ŁCRE


Współpracujemy z :