Reklama
Reklama
       
 
  "Wychowawca to ktoś, kto chroni
w wychowanku jego najpiękniejsze
aspiracje i ideały"
M. Dziewiecki
 
 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  i Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 
zapraszają na Konferencję Naukową :
 
"Po co wartości w wychowaniu ?"
 
która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.
w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Lomży, ul. Polna 16
 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 11.04.2018 (środa) włącznie.
 

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy
 

„Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy” pod takim  hasłem, p. Anna Borkowska i p. Sylwia Lutostańska z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży przeprowadziły spotkanie z uczniami klas II gimnazjum w SP nr 1 w Łomży.

Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadczają lub stosują zachowania cyberprzemocowe. Granica między głupim żartem, nieświadomością, a takim zachowaniem jest dla nich płynna. Cyberprzemoc to "wyzywanie, straszenie, nękanie, ośmieszanie itp. drugiego człowieka przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego”.

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:

 •  Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją 
 • Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
 • Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na czatach lub komunikatorach.
 • Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW, zrób zrzut ekranu - aby zachować to, co widzisz na ekranie wciśnij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskając jednocześnie klawisze "Ctrl" i "V". Pamiętaj, aby zapisać plik!
 • Skontaktuj się: telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 lub Helpline.org.pl; telefon 800100100

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:

 • Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości
 • Pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji
 • Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl
 • Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś - zatrzymaj łańcuszek cyberprzemocy - nie przesyłaj tych informacji dalej.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież chętnie zabierała głos i czynnie uczestniczyła  w spotkaniu.

galeria zdjęć

 

Sylwia Lutostańska, Anna Borkowska

doradcy zawodowi  ŁCRE

Konferencja edukacyjna - "To i owo projektowo..."
 

O tym, że projekty dają moc, przekonali się uczestnicy konferencji „To i owo projektowo…”, którą Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zorganizowało wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną. Prowadzący pokazywali jak  uczniowie, pracujący  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zyskują MOC sprawstwa i poczucie własnej wartości. Zaś nauczyciele wykorzystujący różne typy projektów edukacyjnych nabywają MOC zmieniania modelu szkoły z transmisyjnej na uczącą się. A to istotne zwłaszcza w kontekście kształtowania  kompetencji kluczowych.

galeria zdjęć


„Rozwijanie umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej

i przygotowanie do egzaminu 8-klasisty – teoria i praktyka”

 

W piątek 16 marca 2018 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych dotyczące rozwijania umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej  i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zadaniami i ćwiczeniami aktywizującymi uczniów do pisania. Wymienili się doświadczeniami na temat nauczania tej umiejętności, ale także dyskutowali o możliwościach rozwijania sprawności pisania w języku obcym. Nauczyciele podzielili się swoimi pomysłami jak zachęcić uczniów do udzielania odpowiedzi pisemnych, co jak wiemy nie od dzisiaj sprawia uczniom największy problem. Szczegółowo zostały przeanalizowane zasady oceniania prac pisemnych (zad.25 z informatora - tworzenie wypowiedzi pisemnej) zamieszczone w Informatorze CKE, a następnie nauczyciele sprawdzili przykładowe prace uczniów obecnych klas 7 w celu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się, że z pozoru słaba praca może otrzymać więcej punktów za realizację treści niż praca napisana stosunkowo poprawnie. 

Według opinii uczestników warsztaty dostarczyły im ciekawych pomysłów i nowych rozwiązań w kwestii nauczania umiejętności pisania, a dzięki wskazówkom  dotyczącym oceniania prac, sprawdzanie egzaminów próbnych jak i bieżących wypowiedzi pisemnych będzie znacznie łatwiejsze. 

 

 

 

Anna Modzelewska
                                                                              konsultant d.s. języka angielskiego


 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 16.03.2018 (piątek) włącznie.

XVIII Giełda Pomysłów na Życie
 

Czterdzieści osiem wydziałów z trzydziestu sześciu uczelni wyższych z całej Polski w dniu 14.03.2018r prezentowało się na Giełdzie Pomysłów na Życie, zorganizowanej w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży po raz XVIII. Prezentacjom towarzyszyły wykłady prowadzone przez pracowników uczelni, w pigułce przybliżające przyszłym studentom styl zajęć, z jakimi mogą mieć do czynienia przez najbliższe pięć lat. 

Doradcy zawodowi z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji wzorem lat ubiegłych czynnie brali udział w Giełdzie wykonując testy preorientacji zawodowej.

          Młodzież bardzo chętnie i czynnie korzystała z testów multimedialnych, w wersji papierowej oraz rozmów indywidualnych.
Z porad i usług doradców zawodowych skorzystało około 150 uczniów z łomżyńskich szkół, jaki i innych miast, np.: Pisz, Kolno, Zambrów. Uczniowie mimo sprofilowanych klas i wybranych fakultetów nie mają pomysłów  na swoją przyszłość. Dlatego przypominamy, że doradcy zawodowi z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zapraszają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
 
 
 

Anna Borkowska, Sylwia Lutostańska

doradcy zawodowi  ŁCRE


Spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży
 

Jakie rodzicielskie działania mogą zabezpieczać dzieci przed podejmowaniem przez nie niebezpiecznych zachowań ? To ważne i wymagające pytanie, na które nie ma gotowej recepty… i nigdy nie będzie, bowiem każdy człowiek jest inna „materią”. Można jednak i trzeba szukać rozwiązań, dzielić się praktykami i pomysłami oraz stale poszerzać wiedzę i kompetencje wychowawcze. Tak właśnie było podczas spotkania z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Nasze przesłanie wpisuje się w następujące działania: akceptuj – rozmawiaj – zjedz wspólne śniadanie. 

 

„Rodzice pokazują dzieciom świat – dzieci go sprawdzają” – Joachim Bauer


„Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby i metody

na drodze do jednojęzyczności”

 

               Nowa podstawa programowa sugeruje wykorzystanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych. W czasie warsztatów: „Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby i metody na drodze do jednojęzyczności”, które poprowadziła p. Krystyna Łuniewska 3 marca 2018 w LCRE,  nauczyciele uczyli się, w jaki sposób formułować zrozumiałe polecenia w języku obcym oraz udzielać informacji zwrotnej i poprawiać błędy. Dowiedzieli się też, czym są tak zwane "Killersätze" i jak ich unikać. Nauczyciele języka niemieckiego poznali kilka ćwiczeń rozwijających sprawność płynnego mówienia oraz uczyli się, jak zmotywować uczniów do mówienia w języku niemieckim. W czasie warsztatów nauczyciele mogli wymienić doświadczenia i wypróbować zaproponowane ćwiczenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

galeria zdjęć


Spotkanie z żołnierzem w PG1 w Łomży

Doradcy zawodowi ŁCRE w  Łomży rozpoczęli  cykl spotkań zawodoznawczych dla  młodzieży pod hasłem „Zawody mundurowe”.

Dnia 1 marca 2018 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, na które zaproszono żołnierza zawodowego plutonowego Grzegorza Zduńczyka. Lekcja przypadła  w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tym bardziej z zainteresowaniem uczniowie klas III gimnazjum słuchali prelekcji  plutonowego, który na co dzień pracuje w Rejonowych Warsztatach w Łomży. Zainteresowanie zawodem żołnierza jest duże, tym bardziej młodzież  z ciekawością oglądała oporządzenie żołnierza, ekwipunek oraz repliki broni.  Padały pytania o uposażenie, predyspozycje, możliwości zatrudnienia oraz trudności w tym zawodzie. Plutonowy opowiadał o swoich zainteresowaniach, które przełożyły się na wykonywany zawód.  Uchylił również rąbka tajemnicy na temat misji stabilizacyjnych i pokojowych, w tym  misji w Iraku, na której przebywał w 2003 r.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w znacznym stopniu przybliżyły zawód żołnierza oraz pozwolą trafniej wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Serdecznie dziękujemy plutonowemu p. Grzegorzowi Zduńczykowi, za przeprowadzenie ciekawego spotkania.

galeria zdjęć

                                                                                  

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy ŁCRE w Łomży


 
   
 
 

III Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Dnia  28.02.2018 roku w Hali Olimpijczyków Polskich w Łomży odbyła się  III Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża Pana Mariusza Chrzanowskiego   zorganizowana przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym.                     

Podczas giełdy prezentowały się następujące szkoły i instytucje:

 • 1.      Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
 • 2.      II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
 • 3.      Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących nr 4 Łomży
 • 4.      Katolicka Bursa Szkolna  w Łomży
 • 5.      I Liceum  Ogólnokształcące w Łomży
 • 6.       Bursa Szkolna nr 1 w Łomży
 • 7.      Liceum  Katolickie  w Łomży
 • 8.      Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży
 • 9.      Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • 10.  Zespół Szkół SWE i RP w Łomży
 • 11.  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
 • 12.  Liceum Plastyczne w Łomży
 • 13.  Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
 • 14.  Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
 • 15.  Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ w Łomży
 • 16.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
 • 17.  Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSA w Łomży
 • 18.  ASP w Łomży
 • 19.  Bursa Szkolna nr 2 w Łomży
 • 20.  Zespół Szkół w Szczuczynie
 • 21.  III Liceum Ogólnokształcące w Łomży
 • 22.  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży
 • 23.   Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
 • 24.   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 • 25.  PUP w  Łomży
 • 26.  ŁCRE – doradcy zawodowi

galeria zdjęć

Giełda cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród  samych gimnazjastów, ale także i rodziców.

Odwiedziło nas około 1500 uczniów wraz z opiekunami ze szkół gimnazjalnych z następujących miejscowości: Wizna,  Łomża, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Miastkowo, Śniadowo, Nowogród, Rajgród,  Radziłów, Zbójna, Wizna, Rutki Kossaki, Zambrów,  Kolno, Grajewo, Szczuczyn, Zabiele, Mały Płock,  Czyżew, Rosochate Kościelne. Dzięki Łomżyńskiemu Forum Samorządowemu, które było współorganizatorem przedsięwzięcia, uczniowie mieli zapewniony bezpłatny i bezpieczny transport.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu  znakomitych gości, wśród których była Pani  dr Agnieszka Barbara Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Pan Lech Marek Szabłowski  Wicestarosta Łomżyński , dyrektor PUP w Łomży  Pan Mieczysław Bieniek , dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedsiębiorcy i nauczyciele .

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy ofertę edukacyjną subregionu łomżyńskiego, jednocześnie życzymy gimnazjalistom przemyślanych i trafnych  wyborów dotyczących własnej przyszłości.

Wszystkim gościom i uczestnikom dziękujemy za udział w III Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

                                                                                                       Do zobaczenia za rok

                                                                                          doradcy zawodowi  ŁCRE w Łomży

 

Współpracujemy z :