Reklama
Reklama

Tablety, aparaty fotograficzne oraz programy komputerowe

dla łomżyńskich szkół i przedszkoli

 

Od  01.06.2017roku w czterech łomżyńskich szkołach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany jest projekt:  Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno –zawodowych”.  Jest to projekt partnerski  Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr  oraz Miasta Łomży, które reprezentuje Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łomży.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego. W projekcie przewidziano m.in. możliwość uzyskania przez nauczycieli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych EPP e- nauczyciel ( ECDL). Uczniowie natomiast mają szansę zdobycia certyfikatu ECDL – STANDARD. 

W celu pełniejszej realizacji zadań projektowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 cyfrowe aparaty fotograficzne, które w dniu 3 stycznia 2018 roku zostały przekazane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Dyrektorom szkół objętych wparciem.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy także kolejną partię pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i materiałów biurowych łomżyńskim przedszkolom, w ramach realizacji 2-letniego autorskiego projektu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

 


 

„ Kiedy zaczyna padać śnieg, w sercach dużych i w sercach małych budzi się radość....”

W  piątek,15 grudnia 2017 w Przedszkolu Publicznym nr 1 odbyło się przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia  pt.: „Święta to magiczny czas ”przygotowane pod kierunkiem Pani Iwony Wiśniewskiej. Muzycznie nad całością czuwała Pani Julia Bałdyga. Bohaterami spektaklu były 3 -4 letnie dzieci biorące udział w zajęciach teatralnych „W świecie filmu i teatru”. Warsztaty te są  realizowane w ramach projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” prowadzonego przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Artystów podziwiała przejęta widownia złożona z dzieci z gr. IV, rodziców oraz zaproszonych gości. Mali aktorzy we wspaniałych strojach, na tle pięknej scenografii prezentowali się doskonale. Występ wprowadził  zgromadzonych gości w świąteczny, magiczny, a momentami również refleksyjny  nastrój. Przedstawienie zakończyło się wysłuchaniem kolędy granej na saksofonie przez zaprzyjaźnionego jazzmana. Nie zabrakło również upominków dla gości wykonanych przez naszych przedszkolaków. 

 


 

Rola wartości moralnych w procesie wychowania
 
         W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie nauczycieli religii, którzy podjęli refleksję nad tematem „Rola wartości moralnych w procesie wychowania”. Wychowanie do autentycznych wartości moralnych jest szczególnym zadaniem, jakie stoi przed rodziną i innymi środowiskami, mającymi istotny wpływ  na przebieg procesu wychowania. Wartości są częścią składową konstytuującą sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania. Decydują one o  określeniu celu wychowania, a  także o sposobie oddziaływań podporządkowanych realizacji tego celu. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej  i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia   i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,  dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Moralność w znaczeniu dodatnim jest równoznaczna z dobrocią  moralną, która oznacza przezwyciężanie własnego egocentryzmu na rzecz postaw prospołecznych, natomiast moralność w znaczeniu ujemnym jest  równoznaczna ze złem moralnym. Głównym celem wychowania moralnego jest rozwój moralny człowieka. To, czy młodzi ludzie  potrafią odróżniać dobro od zła i czy  posiadają  wysoką wrażliwość moralną, zależy od rozwiniętej u nich dojrzałości moralnej. Dojrzałość w tej dziedzinie ujawnia się w postawie broniącej wartości ponadczasowych, wzorców i ideałów zgodnych  z Dekalogiem oraz  nakazem miłości bliźniego,  personalistyczną wizją człowieka w ogóle. Wychowanie powinno prowadzić do głębi człowieczeństwa, które jest treścią     życia osoby i  jej integralnego rozwoju.
 
 
        Dlaczego wartości moralne? Odwoływanie się do wartości jest „nakazem moralnym, a odcięcie się do nich zawsze oznacza  przyjęcie koncepcji życia na próbę”. Zatem wartości stają się wyznacznikami życiowych wyborów i dążeń oraz decydują o rozwoju osobowym człowieka. Wartość jest wzorcem i domaga się urzeczywistnienia w ludzkim czynie. Świadomość moralna pełni rolę strażnika wartości, które są dla człowieka konstytutywne. Oznacza to, że wartości moralne są określane   w kategoriach dobra   lub zła, tego, co właściwe  lub niewłaściwe, słuszne  lub niesłuszne. Wartości moralne są trwałe, ogólnoludzkie, ponadczasowe i uniwersalne, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka. Dają one rękojmię normalności i przetrwania życia, co istotnie podnosi ich znaczenie wśród  wszystkich pozostałych wartości. Są podstawowym stymulatorem rozwoju umysłowego, kulturalnego, społecznego i moralnego ludzkości. Ich akceptacja zapobiega i przeciwdziała dehumanizacji różnych dziedzin życia, czy występowaniu zjawisk patologii społecznej. Pamiętajmy, zachęcali się nawzajem katecheci:   Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy. Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga,  a my mamy przecież taką możliwość! Bądźmy przekonani, ze nasi wychowankowie potrzebują poławiacza pereł, czyli takiego wychowawcy, który pomoże im odkryć, że są Bożymi perełkami i że mogą stawać się świętymi.
 
 
                                                                                                                                           Konsultant  w zakresie nauczania religii-
                                                                                                                                           Maria Sieczka

Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego
 
 

2 grudnia w Łomżyńskim  Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego. CLIL różni się od zwykłej nauki języka przede wszystkim tym, że w tej metodzie uczniowie poznają język aby móc się uczyć innych przedmiotów. Jest to metoda wzmacniająca nie tylko interakcje między grupą i nauczycielem ale też między samymi uczniami, rozwijająca kreatywne myślenie oraz kładąca nacisk na współpracę oraz  wspólne szukanie rozwiązań problemów.

Na warsztatach nauczyciele wzbogacili swój  warsztat pracy o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim. Dowiedzieli się, jak prowadzić lekcję  opartą  na temacie wziętym z życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście z podręcznika.

Warsztaty  dostarczyły wiele pomysłów na ciekawe i niebanalne lekcje. Poznane  metody i ćwiczenia łączące przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego  pozwolą nauczycielom prowadzić zajęcia aktywnie i efektywnie.

 


 

Podziękowanie za długoletnią pracę w oświacie
 

W związku z przejściem na emeryturę Pana Józefa Zalewskiego, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2 w Łomży, pracownicy ŁCRE złożyli wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w oświacie.
Dzisiejszy dzień nie jest dla nas radosnym, mamy jednak powody, by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na swej drodze wyjątkowego, zawsze oddanego innym człowieka. Z dumą można powiedzieć, że  Jego ponad 40-letnia  praca przyniosła wiele pozytywnych efektów. Ten serdeczny, wyrozumiały dyrektor wniósł nieoceniony wkład w działalność poradnictwa na terenie Łomży.

         Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Życzymy, aby bilans osiągnięć zawodowych stał się źródłem satysfakcji z efektów dotychczasowego trudu. Dziękując za współpracę, postawę godną naśladowania i serce włożone w każdy czyn na rzecz placówki życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.
 
 

Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich placówek oświatowych.

 

 30 listopada  2017 roku   odbyła się  druga w  roku szkolnym 2017/2018 sesja edukacyjno – doradcza, na której spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych  z doradcami zawodowymi ŁCRE.

Zaproszonym gościem i głównym prelegentem była p. Iwona Zaborowska, prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, która prezentowała zagadnienie: „ Efektywne  funkcjonowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego  dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych” oraz  propozycje i możliwości realizacji zajęć na różnych etapach edukacji w szkole.

Uczestnicy  sesji wymieniali się swoimi doświadczeniami,  propozycjami i uwagami dotyczącymi realizacji zajęć edukacyjno – doradczych w swoich szkołach.

Na koniec spotkania  pan dyrektor  M. Listowski  poinformował o terminie   III Łomżyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, która zaplanowana jest na  28 luty 2017r. i zaprosił przedstawicieli szkół do udziału.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Do naszego grona dołączy nowe koleżanki, które serdecznie witamy.

 


 

                                                                                                                                             Dziękują doradcy zawodowi ŁCRE


Zapraszamy na Professional Development Day, w czasie którego dowiedzą się Państwo m.in.:

  •         Jaka będzie struktura egzaminu ósmoklasisty?
  •         Jaki będzie jego poziom?
  •         Czy będą poziomy trudności?
  •         Jakie będą typy zadań?
  •         Co z zadaniami otwartymi?
  •         Jakie będą podobieństwa i różnice pomiędzy tym egzaminem, a dotychczasowymi?
  •      Na jakie umiejętności zwrócić szczególną uwagę przy przygotowaniu?

 

Łomża, piątek 01.12.2017 r. godz. 15:00 – 16:30.
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
ŁOMŻY ul. POLNA 16

 

                 

                                                                                                Spotkanie prowadzi: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga

 

Zapraszam każdego nauczyciela, któremu może przydać się wiedza o nowym egzaminie ósmoklasisty. 

                                                                                                                                            Z pozdrowieniami,

                                                                                                                                        Konsultant Metodyczny

                                                                                                                               Wiesława Gierłachowska-Bałdyga

                                                                                                                                             Tel.: 605 100 346

                                                                                                                              Email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


Szkolenie - Jak wykorzystać przestrzeń budynku do nauki i zabawy ?
 
 
  • Opis szkolenia
  • Zapisy na szkolenie : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 86 218 05 44

    

Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego

 

Celem warsztatów jest poznanie metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego. Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów CLIL, wymiana doświadczeń na temat pracy z tekstem i słownictwem w sposób zrozumiały i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia oraz wypracowanie krótkich sekwencji lekcyjnych nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczyciela o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim, ale również uwrażliwi na praktyczne zastosowanie języka obcego i połączenie kompetencji językowych z wiedzą fachową.

 

Serdecznie zapraszamy.Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Termin: 02.12.2017 godz. 10.00 - 13.15.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeńJak zachwycić uczniów językiem niemieckim ?
 

Jak zachwycić uczniów językiem niemieckim? Zabrać ich w niebanalną podróż i to wcale nie gdzieś daleko - wystarczy ciekawa lekcja języka niemieckiego. 

Jak tego dokonać? O tym dowiedzieli się nauczyciele języka niemieckiego z Łomży na warsztatach przeprowadzonych przez koordynatorkę projektu Erlebnisreise mit Deutsch, Justynę Ciecharowską z Goethe-Instuitut w Warszawie. Spotkanie warsztatowe odbyło się 18.10. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. 

Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę to nowy projekt Goethe-Institut przeprowadzany we współpracy z wydawnictwem LektorKlett, mający na celu propagowanie języka niemieckiego w szkołach poprzez wykorzystanie klasycznych materiałów w niebanalny sposób. Szkoły, które wezmą udział w projekcie otrzymają pudło pełne materiałów dydaktycznych, a nauczyciele germaniści - szansę na udział w spotkaniach metodycznych, podczas których będą mogli szlifować swój warsztat pracy. 

Projekt to ponadto liczne aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 

Germaniści z Łomży mogli poczuć przedsmak udziału w projekcie. Podczas dwugodzinnego spotkania dowiedzieli się, jak niebanalnie wprowadzić tematykę związaną z ochroną środowiska lub utrwalić nowo poznane słownictwo, rozwijając przy tym kreatywność uczniów. 

Dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie: wystarczy zgłosić swoją szkołę i przygotować z uczniami kartkę z wakacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.10., więcej informacji na stronie Goethe-Institut: http://www.goethe.de/warschau
 

Współpracujemy z :