Reklama
Reklama
Zaproszenie na szkolenie

  Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 16 czerwca 2018 od godz. 900 

                                                       na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl  

Adresaci :

 • pedagogodzy,
 • psycholodzy szkolni,
 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeuci.

Forma : 

 • Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

Program szkolenia :

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 5. Regulacje prawne.
 6. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych.
 7. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny.
 8. Praca po kryzysie suicydalnym.

Czas trwania :

 • 8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 11 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Zaproszenie na szkolenie

Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 9 czerwca 2018 od godz. 900 

na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl   

 

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Adresaci :

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

Ramowy program :

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10.
 3. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi.
 4. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji.
 5. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
 6. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia.

Czas trwania : 

8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 10 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Finał V międzyszkolnego Quizu  zawodoznawczego dla szkół gimnazjalnych

galeria zdjęć

Dnia 17 maja 2018 r. w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  odbył się finał V Międzyszkolnego Quizu Zawodoznawczego dla Szkół Gimnazjalnych.  Eliminacje w placówkach odbyły się  w kwietniu, i wówczas wyłoniono zwycięską drużynę, która reprezentowała swoją szkołę  w ŁCRE.  Konkurs skierowany do uczniów klas II gimnazjum miał na celu rozpowszechnienie tematyki edukacyjno-zawodowej, zapoznanie uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi oraz uświadomienie im konieczności zaplanowania własnej przyszłości.

W siedzibie  Centrum w rywalizacji udział wzięło 7 drużyn z następujących szkół:  PG1 w Łomży, PG2 w Łomży, PG6 w Łomży, PG8 w Łomży, PG9 w Łomży, PG Piątnica, PG Nowogród.  Quiz składał się 4 rund: pytania zawodoznawcze, krzyżówka, puzzle – stare zawody, kalambury. Uczniowie posiadali szeroką wiedzę i zaskakiwali swoją kreatywnością, zwłaszcza w konkurencji kalambury, która najbardziej przypadła  im do gustu. Wyrównaną  rywalizację oceniało jury w składzie:  dyrektor ŁCRE p. Maciej Listowski, konsultant ŁCRE p. Marta Brzozowska,  doradca zawodowy ŁCRE p. Anna Borkowska. Drużyny były świetnie przygotowane i w zaciętej walce o pierwsze miejsca zadecydowały minimalne różnice punktowe. Sponsorami  ciekawych nagród byli: Prezydent Miasta Łomża p. Mariusz Chrzanowski oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM w Łomży.

 

Wyniki V Quizu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce:  Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży

Anna Zabielska, Kacper Łempicki, Wiktoria Sasinowska

 • II   miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 8  w Łomży

Mateusz Kordal , Dawid Lipiński,, Małgorzata Rolka

 • III miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży

Tatiana  Popielevych, Timur Bajenko, Alisa Farapova

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a nauczycielom-opiekunom  za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do quizu. Gratulujemy zwycięskim drużynom i trzymamy kciuki za trafne wybory własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE

Laboratorium Pana Korka
 

              Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży jest realizatorem projektu „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” , w którym uczestniczą  wszystkie  łomżyńskie przedszkola publiczne. W maju i czerwcu odbędzie się podsumowanie dwuletnich działań projektowych .  Dzieci biorą udział w  atrakcyjnych formach popularyzujących wiedzę oraz rozwijających kompetencje kluczowe ,  postawy i zdolności.

            W poniedziałek 14 maja 128 dzieci ,uczestników zajęć rozwijających kompetencje naukowo- techniczne na zajęciach „Odkrywcy wodnego świata” wzięło udział w warsztatach naukowo-technicznych – „Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody” .Następnego dnia 113 dzieci ,uczestników zajęć „W świecie filmu i teatru” bawiło się  na warsztatach naukowych– „Efekty specjalne w telewizji”/ „Instrumenty w zasięgu ręki”/ „ Tajniki optyki w filmie i tatrze”. Warsztaty połączone z pokazami naukowymi  prowadzonymi przez naukowców z profesjonalnego laboratorium  „Laboratorium Pana Korka” propagują  alternatywne formy edukacji  łączące dobrą zabawę ze zdobywaniem kompetencji , która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwojem naukowym, umiejętności uczenia się, będzie sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji naukowo-technicznych oraz postaw kreatywności, inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole . Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na terenach zielonych oraz w sali konferencyjnej ŁCRE zajęcia trwały od godziny 9.00 do 16.00. Zdobyta wiedza będzie poszerzana w kolejnych tygodniach już w poszczególnych przedszkolach.


Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego klas 4-7 z łomżyńskich szkół podstawowych 11 maja 2018 uczestniczyli w kolejnym szkoleniu z cyklu  Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty.  Piątkowe warsztaty poświęcone były zagadnieniu mediacje na lekcjach angielskiego. Uczestnikom spotkania zostało przybliżone zagadnienie mediacji, która w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest niczym innym jak procesem komunikacyjnym, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby, które mają na celu porozumienie się. Do działań mediacyjnych na lekcjach jęz. angielskiego zaliczamy parafrazowanie, przetwarzanie tekstu, streszczenia, podsumowywanie, analizowanie diagramów, opisywanie zdjęć, relacjonowanie wydarzeń czy też tłumaczenia ustne bądź pisemne.

Podczas warsztatów zostały przedstawione przykłady mediacji w życiu codziennym oraz zalety wykorzystania mediacji w trakcie lekcji. Nauczyciele otrzymali wskazówki jak pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu pod kątem zadań na mediacje, jakich wskazówek udzielać w przypadku problemów z analizą tekstu (mówionego czy pisanego) oraz jakie typy ćwiczeń pomogą uczniom opanować tę umiejętność językową.

Zostały przedstawione praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia tak aby przygotowanie do egzaminu nie było jedynie nauką pod egzamin, a dawało uczniom motywacje do uczenia się języków obcych.

W trakcie warsztatów nauczyciele mieli także szansę wymienić się spostrzeżeniami po przeprowadzeniu egzaminów próbnych w swoich szkołach. Wnioski z tych rozmów zostaną wykorzystane na kolejnych praktycznych spotkaniach z cyklu egzaminacyjnego.

 Anna Modzelewska

Konsultant d.s.jęz.angielskiego 

ZAPROSZENIE

Oxford University Press 

zaprasza na Dzień Otwarty
 

17.05.2018 (czwartek)

godzina 14:00 - 16:00 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w ŁOMŻY ul. Polna 16

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty Oxford University Press podczas którego będą Państwo mogli:

- uzyskać informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

- otrzymać egzemplarze okazowe Oxford Repetytorium Ósmoklasisty i strony przykładowe zeszytu ćwiczeń

- otrzymać egzemplarze okazowe nowości wydawniczych OUP

 

Spotkanie prowadzi: Wiesława Bałdyga

Po sesji każdy uczestnik otrzyma egzemplarz okazowy Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

(książka nauczyciela)!

 

* nie dotyczy osób, które otrzymały przesyłkę pocztą

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia na maila:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, pobudza zmysły, pokazuje wzrastające dary przyrody, cieszy pięknem naturalnego rozwoju.

Według starej legendy, podobno w maju został stworzony świat.

Dlatego też maj - to najlepszy czas aby sięgnąć do początku, czyli do koncepcji pedagogicznej F. Froebela. To Froebel  nazywany jest prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był niemieckim pedagogiem, architektem, miłośnikiem przyrody i teoretykiem wychowania przedszkolnego,. Głównie  znany jest jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich.

Wykorzystując innowacyjny program edukacyjny „Dar Zabawy” opracowany w nurcie pedagogiki freblowskiej możemy w pełni wspierać naturalny rozwój dziecka.

Z przyjemnością  zapraszamy na otwarte szkolenie:

Termin szkolenia: 14 maja 2018 r.

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne, 15.30 – 18.30

Miejsce:  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16

Koszt: 120 zł netto/os. (stawka zwolniona z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych) - w przypadku płatności indywidualnej -123 zł brutto.

PROGRAM RAMOWY:

- Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

- Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

- Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

- Spotkanie w kole – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

- Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś. 

 Organizator zapewnia:

1. Materiały szkoleniowe (informacje o programie w formie papierowej, przykładowe inspiracje zajęć, freblowski notes i długopis),

2. Certyfikat ukończenia szkolenia, opatrzony indywidualnym hologramem.

 

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie faksem pod nr 81 533 57 81

lub skan na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.froebel.pl/szkolenia693/aktualne-szkolenia

 


 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji oraz Wydawnictwo Macmillan mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:

„Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?”

Podczas spotkania, które odbędzie się 11 maja 2018 (piątek) w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ul. Polna 16, 18-400 Łomża) zostaną omówione zagadnienia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, a także zaprezentowane nowoczesne materiały dydaktyczne polecane przez wydawnictwo na rok szkolny 2018/2019.

Program spotkania:

• 14:30 – 15:15 Justyna Borowska poprowadzi konsultacje metodyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty: refleksje po próbnych egzaminach z języka angielskiego w klasach siódmych, oferta dydaktyczna Wydawnictwa Macmillan dla szkół podstawowych.
• 15:15 – 16:00 Anna Modzelewska przedstawi praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia oraz omówi zagadnienie mediacji na lekcjach języka angielskiego.

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod nr 86 218 05 44 lub elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik konsultacji otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz egzemplarz okazowy Repetytorium Ósmoklasisty.

Zapraszam serdecznie 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją
 


 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją” -  to temat spotkania, nad  którym pochylali się  katecheci w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie prowadziła  Bożena Skuriat przy współudziale konsultanta naszego ośrodka   Marii Sieczki.  Narastającym problemem w szkole dzisiaj są nietypowe zachowania uczniów, o  których  my, nauczyciele musimy mieć świadomość i podejmować próby  umiejętnego niesienia pomocy w razie potrzeby. Jakie są  przyczyny tych nietypowych zachowań naszych uczniów?

 Wśród wielu innych przyczyn wyliczono:

·         odrzucenie;

·         zorientowanie dorosłych na wartości konsumpcyjne i przenoszenie tych wartości na dzieci;

·         stymulacja wyobrażeń obrazami agresywnymi w TV i grach komputerowych;

·          nadmierne akcentowanie praw dziecka, co prowadzi do uchylania się od obowiązków;

·         bezradność i niewydolność wychowawcza rodziców;

·         brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. w szkole, domu;

·         brak zainteresowania dzieckiem, a nawet obarczanie go swoimi problemami……

 

Wszystkie te czynniki sprawiają,  że nie są zaspakajane podstawowe potrzeby dzieci, co często prowadzi właśnie  do nietypowych zachowań np. depresji, okaleczania, bulimii, anoreksji, a nawet samobójstwa. Jak zatem pomóc? -  zapytano. Najważniejsze, aby pochylać się nad uczniem, interesować się nim, a także umiejętnie rozmawiać. Sposób, w jaki rozmawia się z dzieckiem ma tutaj ogromne znaczenie (pracowano nad scenariuszem takiej rozmowy).  Dziecku będącemu w depresji łatwo jest zinterpretować pytanie osoby dorosłej jako groźbę lub dręczenie go. „Co się dzieje?” może być odebrane jako „Co ci właściwie, u licha, jest? Weź się w garść!”, a „Dlaczego jesteś taka spokojna?” - może zabrzmieć jak żądanie zmiany. Sposób, w jaki się podchodzi do sprawy może zasugerować dziecku będącemu w depresji, że narzeka się na jego zachowanie albo, że jego nieszczęście jest denerwujące. Trzeba pamiętać,  że dziecko będące w depresji ma już i tak niskie poczucie własnej wartości i  sądzi, że jest nic nie warte i  beznadziejne lub zasługuje na potępienie. Podejmując rozmowę, należy najpierw  wczuć się w daną sytuację, okazać zrozumienie i akceptację dla negatywnych uczuć i przyczyn depresyjnego zachowania się dziecka.

Oto kilka przykładów zaproponowanych  empatycznych stwierdzeń:

 • Nic dziwnego, że nie masz ochoty nic robić.
 • Chyba trudno przewidzieć, czy ta  sytuacja może się poprawić?
 • To nie jest zbyt zabawne, gdy mama odchodzi, prawda? Mnie też to bardzo smuci.
 • Poczucie utraty przyjaciela, którego tak lubiłeś, a którego nigdy nie odzyskasz, musi być okropnie bolesne!

W ogólnej refleksji stwierdzono, że co dzień jesteśmy bombardowani doniesieniami o klęskach, katastrofach, ludzkich tragediach, wojnach, chorobach i te wiadomości w jakiś straszny sposób   nas zobojętniają. Czy nie zdarza się, że oglądamy ludzką tragedię, popijając przed telewizorem kawę? – padło pytanie.  Czy już całkiem dzisiaj człowiek zobojętniał, czy  tli się jeszcze w sercu  iskierka człowieczeństwa? Jak się obronić przed utratą tej ostatniej "iskierki"? Chyba właśnie nadzieją, która zawieść nie może. Przecież dla nas, dla wierzących w Chrystusa, powinno być oczywiste, że jesteśmy też wierzącymi Chrystusowi. Są trzy: wiara, nadzieja, miłość i choć z nich   największa jest miłość, to wcale nie znaczy, że nadzieja jest mniej warta. Jak tę nadzieję w sobie podtrzymywać, jak odnaleźć i jak   rozwijać? Tylko doświadczenie Miłości Boga i Jego Bliskiej Obecności może tę nadzieję  w  nas ocalić i uczynić nas zdolnymi do pochylania się nad naszymi kochanymi uczniami.

galeria zdjęć

                                                                                                    Maria Sieczka

                                                                               Konsultant w zakresie nauczania religii.


 


 

V sesja edukacyjno- doradcza

W dniu 26.04.2018r. o godzinie 11.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  w Łomży odbyła się V sesja edukacyjno- doradcza z udziałem psychologów i pedagogów łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematem przewodnim była, cyberprzemoc.

Prelekcję o tematyce :„ O cyfrowym bezpieczeństwie w szkołach ”przeprowadziła Ewa Frołow, edukator Projektu „ Cyfrowobezpieczni”.

Temat spotkał się z z dużym zainteresowaniem naszych gości.

W sprawach różnych poruszane były tematy :

Raport z cyberprzemocy „ Wilki i owce” przygotowany przez doradców zawodowych z ŁCRE w Łomży

V Quizu dla gimnazjalistów

O nowych propozycjach współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z łomżyńskimi szkołami powiedziała Pani wicedyrektor Joanna Truszkowska.

 


 

                                                                                               Doradcy zawodowi ŁCRE


 

Współpracujemy z :