Reklama
Reklama

Zaproszenie na podsumowanie VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Pasja, profesja, powołanie”.

W dniu 8 listopada 2019 r. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyło się posiedzenie komisji, mające na celu wyłonienie laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, któremu w tym roku przyświecało hasło: „Pasja, profesja, powołanie”. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża p. Mariusza Chrzanowskiego.

Komisji  przewodniczyła p. Karolina Skłodowska– kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Członkami jury byli: p. Anna Bureś- instruktor plastyki MDK-DST Łomża, Grzegorz Gwizdon – artysta plastyk, pracownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży, Sylwia Lutostańska –doradca zawodowy ŁCRE w Łomży.

W terminie wyznaczonym regulaminem wpłynęło 54 prace z 7 szkół podstawowych. Dwie prace z powodu nieprawidłowego wymiaru nie zostały uwzględnione prze jury.

Po burzliwych obradach przyznano 8 wyróżnień, cztery miejsca III, trzy miejsca II oraz dwa miejsca I.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z opiekunami na uroczystość  wręczenia nagród, która odbędzie się 18 listopada 2019r. o godzinie 10.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

galeria zdjęć


W dniu 6 listopada 2019 roku w siedzibie ŁCRE odbyło się szkolenie  nt. „Diagnoza dziecka krzywdzonego i pomoc po traumie przemocy”. Warsztaty z niewątpliwą znajomością problemu, przeprowadzone zostały  przez Panie Annę Tuszyńską i Katarzynę Kłubowicz z Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku. Dedykowane były kadrze pracującej bezpośrednio z dziećmi i rodziną, w tym: pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom szkolnym, funkcjonariuszom policji, służby zdrowia, pracownikom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej, członkom lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.

           W trakcie 8-godzinnego spotkania  poruszane były następujące zagadnienia:

 

1. Zjawisko krzywdzenia dziecka – aspekty medyczne, prawne, psychologiczne

2. Objawy doświadczania przemocy przez dzieci. Diagnoza różnicowa.

Schemat diagnostyczny.

3. Przemoc seksualna wobec dzieci. Cechy rodziny kazirodczej.

4. Warunki i kierunki pracy interwencyjnej z dziećmi doznającymi przemocy i obserwującymi przemoc. Trauma „zakrywanych oczy”.

5. Zastosowania narzędzi prawnych w skutecznym rozwiązywaniu problemów przemocy.

6. Narracja traumy przemocy. Metody pracy narracyjnej z dziećmi.

 

Nabyta nowa wiedza i umiejętności pozwoli w przyszłości uczestnikom szkolenia na jeszcze bardziej efektywne wspieranie dzieci i  rodzin zagrożonych bądź doświadczających przemocy.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślali wagę współpracy miedzy instytucjami mającej na celu pomoc krzywdzonym dzieciom.

 

galeria zdjęć


Huragan uśmiechu z burzą komunikacyjną w tle
 

Miesiąc październik obfitował w liczne spotkania z młodzieżą w łomżyńskich szkołach i bursach. To efekt zaproponowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą Nr 2 w Łomży tematów zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach i w „pocie czoła” pracowali w grupach, konstruowali, wymyślali rozwiązania, prezentowali się publicznie i dyskutowali wyjątkowo hałaśliwie, co momentami skutecznie utrudniało im komunikację. To doświadczenie skłoniło mnie do refleksji na temat efektywnego porozumiewania się w grupie i budowania wzajemnych relacji. Uczniowie mimo, że z ciekawością i zainteresowaniem podchodzili do proponowanych aktywności, to jednocześnie silne emocje nie pozwalały im na wzajemne słuchanie się.  Sami siebie dyscyplinowali żeby móc zabrać głos, uciszali lub przekrzykiwali. Tymczasem umiejętność współpracy to jedna z najważniejszych kompetencji dzisiejszego świata. Nauka kooperacji jest wymagająca i czasochłonna, potrzebuje też odpowiednich narzędzi edukacyjnych. Planują w najbliższym czasie porozmawiać z nauczycielami o ich spostrzeżeniach związanych z pracą w grupach  i razie potrzeby chcę wzmocnić ich warsztat pracy w tym zakresie. 

 

Niżej fotorelacja z warsztatów takich jak: „Myślisz tak jak jesz”,”

Kreatywnie w przyszłość”, „Jaki mam talent?”, „Empatia na start”.

 

galeria zdjęć

Marta Brzozowska


"Pasja, profesja, powołanie"- za mundurem………..

     

                    Dnia 22 października 2019 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyło się pierwsze z cyklu spotkań  zawodoznawczych dla młodzieży klas 7 i 8 łomżyńskich szkół podstawowych, pod  hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Wzięło w nim  udział 180 uczniów Szkół Podstawowych nr 1,2,4,7,9,10. Spotkanie zorganizowano w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

                    W siedzibie ŁCRE gościliśmy przedstawicieli zawodów mundurowych (policjant, żołnierz, strażak, leśnik, celnik), którzy  przybliżyli uczniom specyfikę zawodów wykonywanych z pasją i powołaniem. Młodzież miała okazję obejrzeć sprzęt, jaki w swojej pracy wykorzystują  poszczególne służby oraz uzyskać  odpowiedzi na wiele pytań związanych z prezentowaną grupą zawodów. Uczniowie dowiedzieli się o predyspozycjach do wykonywania zawodu, wskazaniach/przeciwskazaniach zdrowotnych, ścieżkach kariery, wadach i zaletach wybranego zawodu. Uzyskali również informację, jakich fachowców potrzebują poszczególne służby.

Spotkanie zorganizowane przez doradców zawodowych ŁCRE stanowiło swoiste wsparcie dla młodzieży w okresie planowania własnej przyszłości zawodowej.

                   W związku z dużym zainteresowaniem poruszaną problematyką zawodoznawczą, planowane są kolejne spotkania prezentujące inne grupy zawodowe.

           Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe prezentacje, a uczniom i nauczycielom, za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniach.

galeria zdjęć

 

Dyrekcja i Doradcy zawodowi ŁCRE


                                                             

 

 

Łomża, 2.10.2019

 

 VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo,

 

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla Szkół Podstawowych pod tytułem „Pasja, profesja, powołanie”Jest to cykliczna akcja organizowana przez naszą placówkę pod różnymi hasłami od siedmiu lat...czytaj dalej


 

I Spotkanie zawodoznawcze "Pasja, profesja, powołanie"- ZAWODY MUNDUROWE

 

        Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zaprasza na cykl spotkań zawodoznawczych dla młodzieży, pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Spotkania te mają na celu poznanie specyfiki wybranych zawodów oraz wsparcie młodzieży w okresie planowania przyszłości zawodowej. W ramach cyklu 4 spotkań przewidziane są prezentacje z grup zawodów: mundurowych, usługowych, produkcyjnych, artystycznych...czytaj dalej


 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 
żródło pobrania :

V Sesja edukacyjno - doradcza

 

Dnia 10 czerwca 2019 roku pedagodzy, psycholodzy  i doradcy zawodowi spotkali się na sesji  edukacyjno – doradczej w ramach sieci podsumowując  pracę  w roku szkolnym 2018/19.

Spotkanie rozpoczął p. Maciej Listowski dyrektor ŁCRE w Łomży dziękując za całoroczną prace pedagogom,   psychologom i  wychowawcom  z łomżyńskich szkół i placówek oświatowych.

Następnie doradca zawodowy p.  Marzena Wasilewska przypomniała tematykę spotkań, gości zaproszonych na sesje oraz wydarzeń edukacyjnych, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji przedstawili swoje plany i oczekiwania dotyczące spotkań na kolejny rok szkolny 2109/20.

W ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk p. Ewa Wojtczak, pedagog ze szkoły w Marianowie podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami jak realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych w swojej szkole.

         Serdecznie dziękujemy za obecność, aktywność  i współpracę naszym koleżankom i kolegom. Życzymy dobrego  wakacyjnego wypoczynku!

galeria zdjęć

                                                                                                                                                                                 doradca zawodowy

                        Marzena Wasilewska


Lekcja otwarta z zakresu doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

12.06.2019 roku w klasach VIII a i VIII b Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie w ramach 10-cio godzinnego cyklu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanego przez doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Annę Borawską.

Lekcja miała charakter otwarty, dając nauczycielom różnych przedmiotów możliwość obserwowania sposobu wdrażania elementów doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Temat zajęć nawiązywał nie tylko do treści już realizowanych na spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego, ale także do lekcji języka polskiego, matematyki, religii, etyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zastanawiali się nad istotą postawy przedsiębiorczej w nawiązaniu do zarządzania talentami. Dowiedzieli się, że każdy dysponuje pewnym potencjałem, który należy rozwijać i wzmacniać, aby osiągnąć w życiu sukces, a w rezultacie – satysfakcję i poczucie spełnienia. Ósmoklasiści już wkrótce opuszczą mury Szkoły Podstawowej nr 2 i będą mieli szansę rozwijania swoich talentów w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkim uczniom klasy VIII a i VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży życzę satysfakcjonujących wyborów edukacyjno-zawodowych, sukcesów podczas kroczenia ścieżką kariery oraz … udanego wypoczynku wakacyjnego!

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


PREORIENTACJA ZAWODOWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W ŁOMŻY

 

We wtorek 11.06.2019 roku w dwóch grupach sześciolatków w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej prowadzone przez Annę Borawską – doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat przewodni spotkania związany był z zawodem listonosza.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały piosenki o blaskach i cieniach pracy listonosza, po czym chętnie wzięły udział w dyskusji o zaletach i wadach tejże profesji. Wszyscy doszli do wniosku, że zawód listonosza jest ważna i każdy lubi otrzymywać przesyłki, pocztówki z pozdrowieniami, karty z życzeniami od bliskich osób. Zwieńczeniem zajęć było samodzielne wykonywanie pocztówki oraz kolorowanie obrazków, których bohaterem był listonosz. Mimo upału dzieci pracowały bardzo aktywnie i żywiołowo dzieliły się swoimi przemyśleniami.

Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i sześciolatkom z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Życzę udanego wypoczynku w wakacje.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym.

 galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :