Reklama
Reklama

______________DRODZY ÓSMOKLASIŚCI________________

 
Witamy Was na stronie Giełdy Szkół Ponadpodstawowych on-line naszego Miasta. Każdy z Was z pewnością znajdzie tu swoją drogę do dalszej edukacji.
Zachęcamy do wirtualnego spaceru po poszczególnych szkołach
i bursach. Życzymy trafnych decyzji.
 
 
ŁOMŻYŃSKA GIEŁDA
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ON-LINE

 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży
 
 

Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022

 

Oferujemy kształcenie w następujących zawodach :

Technikum Nr 4

- technik budownictwa

- technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz

- technik hotelarstwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 
IV Liceum Ogólnokształcące
 

- Profil Służba w policji

- Profil wojskowy

- Profil Psychopedagogika

Branżowa Szkoła I Stopnia

- murarz – tynkarz

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- dekarz

- cukiernik

- kucharz

____________________

Pliki do pobrania: 


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży
ul. Zielona 21, 18-400 Łomża

Tel: 86 216 52 18

www.zielona21.lomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
 
 
 
 Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022
 
Oferujemy kształcenie w następujących zawodach :
 
Technikum nr 5 
 
- Technik elektryk / 5lat / 15 miejsc
 
- Technik pojazdów samochodowych / 5lat / 15 miejsc
 
-  Technik mechatronik / 5 lat / 30 miejsc
 
- Technik informatyk / 5 lat / 30 miejsc
 
- Technik teleinformatyk / 5 lat / 15 miejsc
 
- Technik geodeta / 5 lat / 15 miejsc
 
- Technik programista / 5 lat / 15 miejsc
 
- Technik technologii drewna / 5 lat / 15 miejsc
 
Branżowa szkoła I stopnia nr 5
 
-  Mechanik pojazdów samochodowych / 3lata / 15 miejsc
 
- Elektromechanik pojazdów samochodowych / 3 lata / 15 miejsc
 
- Operator obrabiarek skrawających / 3 lata / 15 miejsc
 
- Kierowca mechanik / 3 lata / 15 miejsc 

____________________

Pliki do pobrania:


Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

tel.: 86 219 87 93

https://zsmio.edupage.org

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Nr 6 w Łomży
 
 
 
 Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022
 
Oferujemy kształcenie w następujących zawodach :
 
 - Technik ekonomista /przedmiot rozszerzony - język angielski/
 
 - Technik rachunkowości /przedmiot rozszerzony - język angielski/
 
 - Technik logistyk /przedmiot rozszerzony - język angielski/
 
 - Technik reklamy /przedmiot rozszerzony - język angielski/
 
 - Technik handlowiec /przedmiot rozszerzony - język angielski/
 
 - Technik organizacji turystyki /przedmiot rozszerzony - język angielski/
    ____________________
     Pliki do pobrania:

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 62 63

https://www.ekonomiklomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących

Nr 7  w Łomży
 
 
Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022
 
 
Oferujemy kształcenie w następujących zawodach :
 
- Technik architektury krajobrazu
 
- Technik agrobiznesu
 
- Technik pszczelarz
 
- Technik przemysłu mody
 
- Technik weterynarii
 
- Technik technologii żywności
 
- Technik przetwórstwa mleczarskiego
 
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
 
Szkoła branżowa I stopnia
 
- Ogrodnik
 
- Przetwórca mięsa
 
Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu aranżacja wnętrz z elementami florystyki
 
Policealna szkoła I stopnia
 
- Florysta
 
- Administracja
 
- Turystyka wiejska
 
- Rachunkowość
    ____________________
     Pliki do pobrania:

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 50 93

https://www.wetalomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie

 

Oferta Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie

 

Technika Zawodowe

-        Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

-        Technik Rolnik

-        Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-        Technik turystyki na obszarach wiejskich

Branżowa szkoła I stopnia

-        Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

-        Rolnik

-        Ogrodnik

-        Kucharz 

-        Piekarz

Kursy kwalifikacyjne

-        Rolnik - na poziomie szkoły branżowej (1 rok)- ROL.04

-        Rolnik - na poziomie technikum (6m- cy)- ROL.10

    ____________________
     Pliki do pobrania:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie
tel.: 86 216 66 11

https://marianowo.edupage.org

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży 

 Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022

 Oferujemy kształcenie w następujących zawodach :

- Fryzjer

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Kucharz

- Sprzedawca

- Murarz / Tynkarz

- Elektryk

- Elektromechanik

- Stolarz

- Piekarz

- Cukiernik

- Monter sieci instalacji sanitarnych

- Rolnik

- Przetwórca mięsa

- Lakiernik samochodowy

- Ślusarz

- Blacharz samochodowy

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Krawiec

    ____________________
     Pliki do pobrania: 


Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 62 39

http://www.zdzlomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Branżowa Szkoła im. Stanisława Staszica w Łomży

Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji

i Rynku Pracy w Łomży

 

 

 

Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022

 

 

 • fryzjer (15 miejsc)
 • kelner (15 miejsc)
 • kucharz (15 miejsc)
 • pracownik obsługi hotelowej (15 miejsc)
 • cukiernik (15 miejsc)
 • piekarz (15 miejsc)
 • sprzedawca (15 miejsc)
 • mechanik pojazdów samochodowych (15 miejsc)
 • lakiernik samochodowy (15 miejsc)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (15 miejsc)
 • blacharz samochodowy (15 miejsc)
 • elektryk (15 miejsc)
 • stolarz (15 miejsc)
 • ślusarz (15 miejsc)
 • drukarz offsetowy
 • monter sieci i instalacji sanitarnych (15 miejsc)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (15 miejsc)
 • drukarz offsetowy (15 miejsc)
    ____________________
     Pliki do pobrania: 

Branżowa Szkoła im. Stanisława Staszica w Łomży
Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża
tel.: 86 216 57 24

http://www.przyjaznaszkola.com.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

 

 

Działalność

     Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

      OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

 • osoby młodociane (15-17 lat), ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
 • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

     Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. Każdego roku ponad 30 tysięcy takich młodych ludzi zyskuje tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: centrach kształcenia i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach pracy. Wszyscy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

   OHP organizują naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy.

     Uczestnicy kształcą się w ponad 60 zawodach. Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami – przedsiębiorstwami i rzemiosłem – oferta OHP w zakresie przygotowania zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku ponad 85% uczestników pozytywnie kończy naukę lub uzyskuje promocję do następnych klas, pomimo wcześniejszych nawet kilkuletnich opóźnień i zaniedbań edukacyjnych i przystępuje do zewnętrznych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne – ponad 90% kończących naukę zawodu.

     Poza tym uczestnicy są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna – wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

     Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, realizują powszechny system bezpłatnych usług dla młodzieży w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń zawodowych i realizacja przedsięwzięć dla środowisk lokalnych w zakresie promocji zatrudnienia. Zadania te są realizowane poprzez Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery. Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży. Ich oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży w zakresie wsparcia w kształtowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

    Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia. Od roku 2004 do 2019 OHP łącznie udzieliły wsparcia ponad 116 tysiącom młodych osób realizując projekty o wartości w sumie 608 milionów zł. Realizowane są także projekty regionalne inicjowane przez jednostki terenowe OHP.

   Z udziałem funduszy zewnętrznych, głównie w ramach programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży OHP organizuje międzynarodową wymianę młodzieży oraz praktyki i staże zawodowe. Działania te są traktowane jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy, służący kształtowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich oraz budowaniu postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży.

    Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

    W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-konsultacyjne Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W skład ECAM wchodzą – infolinia, portal internetowy dla młodzieży (www.dokariery.pl) oraz baza wiedzy intranet. Centrum powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

    OHP prowadzą także pod numerem 19524 ogólnopolską infolinię zajmującą się udzielaniem informacji telefonicznych w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz OHP – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” (zielonalinia.gov.pl).


                                                                                                                                                                                            źródło: http://www.podlaska.ohp.pl

 

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

tel.: 85 6516187

http://www.podlaska.ohp.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

 

 

 Profile klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

 

- Klasa biologiczno - medyczna / planowane dwa oddziały /

        przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

- Klasa społeczno - prawna / planowany jeden oddział/

        przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia

- Klasa matematyczno - fizyczna / planowane dwa oddziały/

        przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

- Klasa społeczno - ekonomiczna / planowany jeden oddział/

        przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka

    ____________________
     Pliki do pobrania:


I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 37 17

https://1lolomza.edupage.org

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
 
 
 
 Profile klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
 
 

I A – medyczna I

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski

Przedmiot uzupełniający: matematyka w naukach przyrodniczych

 

I B – medyczna II

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki (kontynuacja)

Przedmiot uzupełniający: matematyka w naukach przyrodniczych

 

I C – ekonomiczno – menadżerska

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski.

Języki obce: j. angielski i j. niemiecki (kontynuacja).

 

I D – politechniczna

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, fizyka, j. angielski.

Języki obce: j. angielski i j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski.

 

I E – humanistyczna

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski, język angielski i do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie.

Języki obce: język angielski i język niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski.

 

W ramach wychowania fizycznego młodzież w klasie IV uczy się także tańca towarzyskiego.

    ____________________
     Pliki do pobrania:


II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 27 50

http://www.lomza2lo.webd.pl/lw36

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

III Liceum Ogólnokształcące
im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży
 
 
 
Profile klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
 
 

Klasa A - profil społeczny; rozszerzenia (wiedza o społeczeństwie, geografia)

 

Klasa B - profil matematyczno - informatyczny; rozszerzenia (matematyka, informatyka)

 

Klasa C - profil europejski; rozszerzenia (język angielski, geografia)

 

Klasa D - profil medyczny; rozszerzenia (biologia, chemia)

 

Klasa E - profil ekonomiczny; rozszerzenia (matematyka geografia)

 

Klasa F - profil prawniczy; rozszerzenia (wiedza o społeczeństwie, historia)

    ____________________
     Pliki do pobrania:


III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży
ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 67 20

http://www.lomzalo3.webd.pro

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 Zespół Szkół Akademickich

przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

 

 

Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2021/2022

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym - przedmioty realizowane w rozszerzeniu:  

język polski, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (do wyboru).

 

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa:

 ·       Technikum informatyczne - przedmioty realizowane  w rozszerzeniu: informatyka, matematyka.

 

 ·       Technikum informatyczno - mundurowe - przedmioty realizowane  w rozszerzeniu: informatyka, matematyka.

 

 ·       Technikum elektryczne -  przedmioty realizowane  w rozszerzeniu: fizyka, matematyka.

 

 ·       Technikum technologii żywności - przedmioty realizowane  w rozszerzeniu: chemia, matematyka.

 

Do wyboru drugi język obcy nowożytny: niemiecki lub hiszpański.

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Zespół Szkół Akademickich przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, 18-400 Łomża

tel.: 86 215 02 49

http://zsa.wsa.edu.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży prowadzi kształcenie artystyczne w specjalnościach/specjalizacjach:

 

Techniki graficzne:

- projektowanie graficzne

- techniki druku artystycznego

 

Fotografia i film:

- realizacje intermedialne oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych: język polski, języki obce, historia sztuki. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące realizowane są zgodnie z podstawą programową dla Liceum Ogólnokształcącego.

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 18-400 Łomża

tel.: 86 218 84 19

http://lplomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

 

 

Proponujemy nauczanie w dwóch klasach pierwszych, w których poza nauką języka angielskiego
w na poziomie rozszerzonym uczeń ma do wyboru dwa przedmioty rozszerzone spośród następujących:

 

Profil politechniczny: 

- fizyka, matematyka

- chemia, matematyka

Profil ekonomiczny:

- geografia, wiedza o społeczeństwie

Profil medyczny:

- chemia, biologia

Profil prawniczy:

- historia, wiedza o społeczeństwie

Profil humanistyczny:

- historia, język polski

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Sadowa 12, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 36 57

http://kglo.edu.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Katolicka Bursa Szkolna
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 
 

     Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

     Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną, salą do tenisa stołowego i bilardu, stołówką oraz kuchnią.

     Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

     W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Katolicka Bursa Szkolna im.  Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Plac Papieża Jana Pawła II 1, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 24 29

http://www.bursakatolicka.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
 
 

PROMOCJA BURSY SZKOLNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Witamy! Może interesuje Ciebie nauka w jednej z łomżyńskich szkół średnich? Mieszkasz pewnie poza Łomżą? Dobrze trafiłeś.

Nasza Bursa to miejsce stworzone tylko dla Ciebie!

Kim jesteśmy :

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży przy ulicy Kopernika 16 to koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Tworzymy miłą atmosferę, która pomoże Tobie spokojnie uczyć się i rozwijać. Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół średnich całodobową opiekę wychowawczą.

Co oferujemy:

·       Opiekę pedagogiczną 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,  istnieje możliwość pozostania na weekend.

·       Całodzienne wyżywienie. Śniadania i kolacje organizowane są w formie szwedzkiego stołu.

·       Zapewniamy bezpieczeństwo. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

·     Stwarzamy wiele różnorodnych propozycji atrakcyjnego  spędzania czasu wolnego, rozwój swoich zdolności i zainteresowań poprzez działające w bursie koła, takie jak: informatyczne, ekologiczne, historyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe, wolontariat.

·       Organizujemy ciekawe zajęcia, kursy, warsztaty, konkursy i turnieje.

·       Zachęcamy do udziału w imprezach i uroczystościach wynikających z naszych tradycji.

·       Posiadamy odpowiednie warunki do nauki: wyznaczonym czasem na obowiązkową naukę własną.

·      Możliwość wyjścia na basen, do kina, do muzeum, do Teatru Lalki i Aktora oraz imprezy organizowane na terenie miasta Łomży.

·       Organizujemy spotkania z osobowościami nauki, kultury, sztuki, wycieczki z możliwością zwiedzania.

Czym dysponujemy:

·       Dobrze rozbudowaną bazą lokalową: 78 pokoi dla wychowanków - 4 osobowe.
·       2 pokoje gościnne wyposażone w łazienki i telewizor.
·       2 pokoje cichej nauki gdzie stworzone są komfortowe warunki do nauki indywidualnej.
·       Pracownią komputerową z dostępem do Internetu oraz Wi-fi.
·      Biblioteką z czytelnią w bardzo dobrze wyposażone pomoce naukowe, szeroki księgozbiór lektur oraz literaturę o  różnorodnej tematyce.
·       Salą gimnastyczną znajdującą się w budynku wyposażoną w stoły do tenisa, szatnię i prysznice.
·       Klubem „bilard” wyposażonym w sprzęt muzyczny, stołem bilardowym oraz stołem do „cymbergaja”.
·       Salą rekreacyjno-sportowa z wielostanowiskową siłownią, sprzętem sportowym.
·       Świetlicą z dostępem do TV.
·       Pracownią plastyczną.
·       Kącikiem kulinarnym,
·       Stołówką i kuchnią.
·       Pięknym ogrodem   z miejscem do grillowania, wypoczynku i relaksu.

Co nas wyróżnia:

Świetne usytuowanie bursy w centrum Łomży zagwarantuje Tobie szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta. W pobliżu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz siłownia na świeżym powietrzu.

  

Tutaj nawiążesz nowe przyjaźnie, poznasz ciekawych ludzi! Nie zwlekaj zbyt długo. Dołącz do nas!.

Zachęcamy Was do obejrzenia krótkiego filmiku o życiu w naszej bursie

    ____________________
     Pliki do pobrania:


 Bursa Szkolna nr 1 w Łomży
ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 51 75

http://bursa1.lomza.eta.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży

 

 

 • Bursa posiada 221 miejsc do zakwaterowania: 126 – dziewczęta  95 – chłopcy
 • Rekrutacja do bursy na rok szkolny 2021/2022 ustalana jest przez organ prowadzący.

Od 17 maja wszystkie informacje na temat rekrutacji dostępne na stronie bursy oraz Facebooku

https://bs2lomza.szkolnastrona.pl/, https://www.facebook.com/BS2Lomza

 • Bursa Szkolna nr 2 w Łomży jest publiczną całodobową placówką dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania.
 • Bursa jest placówką koedukacyjną i zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 • Misją bursy jest zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, właściwych warunków do mieszkania i nauki, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań.
 • Przygotowujemy wychowanka do świadomego wyboru wartości niematerialnych, wiedz, umiejętności, kultury, zdrowia jako kapitału własnego człowieka, samodzielnego myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, współpracy i współdziałania z innymi. Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej tradycji i głębokiego szacunku do dóbr kultury. Chcemy, aby nasi wychowankowie kierowali się w życiu
 • Zadaniem bursy jest: zapewnienie całodobowej opieki pedagogicznej,
 • pomoc wychowankom w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
 • stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pracowni, kół itp.
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych proponowanych przez szkoły, instytucje upowszechniania kultury i sportu,
 • zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, sanitarno-higieniczne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki.
 • wyrabianie zaradności życiowej i odpowiedzialności za własne czyny,
 • promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i używek.
    ____________________
     Pliki do pobrania:

Bursa Szkolna nr 2 w Łomży
ul. Stacha Konwy 13, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 30 42

https://bs2lomza.szkolnastrona.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży

 

 

Oferta programowa:

Bursowe Koło Wolontariatu

Edukacja Profilaktyczna z Doradztwem Zawodowym

Edukacja Sportowa

Edukacja Twórczego Działania

Samorząd Wychowanków

    ____________________
     Pliki do pobrania:


Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 46 09

https://www.bs3.lomza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 ZMIANY W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

Egzamin z języka polskiego zostanie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 Z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza.

Czas trwania: 120 minut.

 

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych).

Czas trwania: 100 minut.

 

 

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych

w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Czas trwania: 90 minut.

 


 Ważne terminy!

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Najważniejsze informacje:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

Źródło:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/ministerstwo-edukacji-i-nauki-oglosilo-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-skladania-dokumentow-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-202.html


Nie wiesz jak obliczyć punkty ?
Poniżej zamieszczamy link do kalkulatora punktów
 
 

 

Współpracujemy z :

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości