Zamówienia publiczne :

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2018. Dotyczy zapytania ofertowego na realizację wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 34 osób (30 dzieci + 4 opiekunów) na rzecz realizacji projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


 2. Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.05.2018. Dotyczy zapytania ofertowego na realizację wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 34 osób (30 dzieci + 4 opiekunów) na rzecz realizacji projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


3. Protokół z otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym z dnia 30.04.2018. Dotyczy realizacji 12 spektakli 3-45 min. dla 441 osób - gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie) w języku angielskim. Na potrzeby realizowanego projektu pn. "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej"


4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.04.2018. Dotyczy realizacji 12 spektakli 3-45 min. dla 441 osób - gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie) w języku angielskim. Na potrzeby realizowanego projektu pn. "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Znak sprawy ŁCRE/RPOWP/7/2018.


5. Zapytanie ofertowe nr ŁCRE/RPOWP/8/2018 z dnia 23.04.2018. Dotyczy złożenia oferty na realizację wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - dla 34 osób (30 dzieci w wieku przedszkolnym + 4 opiekunów).


6. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 18.04.2018. Dotyczy realizacji 12 spektakli 30-45 min. dla 441osób - gr od 16 do 48 (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie) na rzecz realizowanego projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2018. Dotyczy realizacji trzech 2-godzinnych warsztatów naukowych związanych z tematyką filmu i teatru np. "Efekty specjalne w telewizji", "Instrumenty w zasięgu ręki", "Tajniki optyki w filmie i teatrze" itp. dla 113 osób w wieku 3-6 lat na potrzeby realizowanego projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/4/2018.


8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2018. Dotyczy realizacji 2-godzinnych warsztatów naukowo-technicznych rozwijających kompetencje naukowo-techniczne pt.: "Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody" dla 128 osób (dzieci w wieku przedszkolnym) na rzecz realizacji projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/3/2018.


9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2018. Dotyczy realizacji siedemnastu 2-godzinnych zajęć taneczno-rozwojowych - "Festiwal tańca" na rzecz realizowanego projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/2/2018


10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2018. Dotyczy realizacji 12 wyjazdów edukacyjnych do skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie - łącznie dla 287 osób (257 dzieci + 30 opiekunów) na rzecz realizowanego projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/5/2018.


10. Zapytanie ofertowe nr.: ŁCRE/RPOWP/7/2018 z dnia 18.04.2018. Dotyczy złożenia oferty na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób - gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie) w języku angielskim na potrzeby realizowanego projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


11. Protokół z otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym z dnia 17.04.2018. Dotyczy realizacji trzech 2-godzinnych warsztatów naukowo-technicznych rozwijających kompetencje naukowo-techniczne pt. "Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody" dla 128 osób (dzieci w wieku przedszkolnym) na rzecz realizacji projektu: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". 


12. Protokół z otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym z dnia 17.04.2018. Dotyczy realizacji trzech 2-godzinnych warsztatów naukowych związanych z tematyką filmu i teatru - np. "Efekty specjalne w telewizji", "Instrumenty w zasięgu ręki", Tajniki optyki w filmie i teatrze" itp. dla 113 osób w wieku 3-6 lat na rzecz realizacji projektu: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".  


13. Protokół z otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym z dnia 17.04.2018. Dotyczy realizacji 12 wyjazdów edukacyjnycyh do skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie - łącznie dla 287 osób (257 dzieci w wieku 3-6 lat + 30 opiekunów) na rzecz realizacji projektu: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


14. Protokół z otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym z dnia 17.04.2018. Dotyczy realizacji siedemnastu 2-godzinnych zajęć taneczno-rozwojowych - "Festiwal tańca" na rzecz realizacji projektu: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2018. Dotyczy realizacji 8 wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopiernik w Warszawie, łącznie dla 262 osób (232 dzieci i 30 opiekunów). Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/6/2018.


16. Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2018. Dotyczy złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację 8 wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 262 osób.


17. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2018 dotyczące złozenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób gr. od 16 do 48 osób.


18. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2018 dotyczące złozenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację trzech 2-godzinnych warsztatów naukowych związanych z tematyką filmu i teatru - np. "Efekty specjalne w telewizji", "Instrumenty w zasięgu ręki", "Tajniki optyki w filmie i teatrze" itp. dla 113 osób.


19. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2018 dotyczące złozenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację siedemnastu 2-godzinnych zajęć taneczno - rozwojowych - "Festiwal tańca"


20. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2018 dotyczące złozenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację trzech 2-godzinnych warsztatów naukowo - technicznych rozwijających kompetencję naukowo - techniczne pt. "Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody" dla 128 osób.  


21. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2018 dotyczące złozenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację 12 wyjazdów edukacyjnych do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.


22. Informacja z dnia 04.12.2017 o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie nr 500068927-N-2017. Dotyczyzamówia publicznego na dostawę uzupełniającą pomocy dydaktyczych, programów komputerowych, materiałów biurowcyh i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" na rzecz realizacji projektu.


23. Informacja z dnia 04.12.2017 o wyborze najkorzystniejszej oferty w IV części. Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr postępowania ŁCRE/RPOWP/28/2017 ogłoszenie BZP nr 619663-N-2017 z dnia 13.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na "dostwę uzupełniającą pomocy dydaktyczych, programów komputerowych, materiałów biurowcyh i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" na rzecz realizacji projektu.


24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 619663-N-2017. z dnia 13.11.2017 na "dostawę uzupełniającą pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materialów biurowych i papieniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" na rzecz relizacji projektu.


25. Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.11.2017. Dotyczy ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę uzupełniającą pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materialów biurowych i papieniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" na rzecz relizacji projektu.


26. Ogłoszenie numer 614963-N-2107 z dnia 13.11.2017. Dotyczy dostawy uzupełniającej pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.

 


27. Unieważnienie postępowania z dnia 26.10.2017. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę uzupełniającą pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju edukacji w  Łomży.


28. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.11.2017. Dotyczy przetargu na dostawę uzupełniającą pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju edukacji w  Łomży.


29. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.10.2017. Dotyczy wykoania szaf i regałów do przechowywania sprzetu i pomocy dydaktycznych w gabinecie SI w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łomży. Znak sprawy ŁCRE\RPOWP/26/2017.


30. Ogłoszenie numer 607665-N-2017 z dnia 26.10.2017. Dotyczy dostawy uzupełniającej pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


31. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2017. Dotyczy wykonania szaf i regałów z płyty meblowej do przechowywania sprzętu i pomocy dydaktycznych w  gabinecie SI. Szafy i regały zostaną wykonane w Przedszkolu Publicznym nr 4 ul. Spółdzielcza 8 w Łomży.


32. Ogłoszenie nr 500024812-N-2017  z dnia 07.09.2017 o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przygotowania i przeprowadzenia spotkań szkoleniowo - warsztatowych rad pedagogicznych przedszkoli. Numer referencyjny : ŁCRE/RPOWP/25/2017.


33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi numer 5000023316-N-2017 z dnia 05.09.2017. Dotyczy budowy i wyposażnia placu zabaw z ogrodzeniem dostosowanego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łomży. Numer referencyjny: ŁCRE/RPOWP/23/2017.


34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.06.2017. Dotyczy postępowania BZP 524122-N-2017 z dnia 02.06.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:"dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu terapeutycznego". Numer sprawy: ŁCRE/RPOWP/22/2017.


35. Unieważnienie zaproszenia do składania ofert ŁCRE/RPOWP/21/2017 dotyczące budowy i wyposażenia placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami z ogrodzeniem w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży.


36. Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu terapeutycznego" na rzecz realizacji projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej".


37. Ogłoszenie nr 524122-N-2017 z dnia 02.06.2017 o zamówieniu. Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu terapeutycznego. 

* Informujemy, że w załączniku A "Przedmiot zamówienia" dokonaliśmy zmian w pozycji nr 1 - kabina do terapii sensorycznej. Zmiany polegają na dodaniu rozmiarów oraz wagi kabiny.


38. Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 31.05.2017. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań szkoleniowo - warsztatowych  rad pedagogicznych przedszkoli oraz spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli.


39. Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017. Dotyczy składania ofert na budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami z ogrodzeniem w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży przy ul. Spółdzielczej 8. Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/21/2017.


40. Unieważnienie zaproszenia do składania ofert ŁCRE/RPOWP/17/2017 z dnia 26.05.2017. Dotyczy budowy i wyposażenia placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami z ogrodzeniem w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży.


41. Ogłoszenie nr 84907-2017 z dnia 18.05.2017 o udzieleniu zamówienia. Dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych cz. II "Roztańczone przedszkolaki".


42. Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2017 numer ŁCRE/RPOWP/17/2017 dotyczące Zaproszenia do składania ofert na budowę i wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży przy ul. Spółdzielczej 8.


43. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie nr 75239 - 2017 z dnia 2017-04-27. Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


44. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2017. Dotyczy remontu dwóch pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży na rzecz realizacji projektu. Znak sprawy: ŁCRE/RPOWP/14/2017.


45. Ogłoszenie nr 70959 - 2017 o udzieleniu zamówienia z dnia 21.04.2017. Dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu.


46. Informacja o unieważnieniu postępowania BZP 62387-2017 z dnia 10.04.2017. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli" Numer sprawy: ŁCRE\RPOWP\13\2017


47. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. nr 62684 - 2017 z dnia 2017-04-10 r. Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli na rzecz realizacji projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej"


48. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/13/2017 z dnia 10.04.2017. Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą "Spotkania szkoleniowo- warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli" na rzecz realizacji projektu.


49. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: I,II,III,IV,VII,VIII,IX,XV,XVI,XVII, oraz informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: V,VI,X,XI,XII,XIII,XIV.Dotyczy postępowania BZP 47130-2017 z dnia 20.03.2017prowadzonego w trybie przetrargu niograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli"


50. Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.03.2017. Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na „Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli” na rzecz realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”


51. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie nr 51165 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Dotyczy zamówienia publicznego: "Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży".


52. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/12/2017 z dnia 20.03.2017. Dotyczy zamówienia usługi: "Spotkania szkoleniowo - warsztatowych rad pedagogicznych przedszkoli oraz spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli" na rzecz realizacji projektu.

 

Informujemy, że w wyniku „błędu czeskiego” w druku oferty (załącznik B do SIWZ) błędnie umieszczono nazwę części V. W związku z powyższym została ona poprawiona i brzmi: „Jak umiejętnie motywować dziecko? Jak wypracować u dziecka motywacje wewnętrzną? Motywowanie i wzmacnianie wysiłków dziecka wg Thomasa Gordona.” Poprawiona nazwa jest zgodna z SIWZ

 


53. Informacja o unieważnieniu postępowania ŁCRE/RPOWP/10/2017. Dotyczy postępowania BZP 33177-2017 z dnia 28.02.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: " Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży".


54. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.03.2017. Numer ogłoszenia: 22749-2017. Dotyczy zamówienia publicznego na : "Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli" w ramach prowadzonego projektu.


55. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie nr 40219 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


56. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie nr 36888 - 2017 z dnia 2017-03-06 r. "Dostawa multimedialnych zestawów interaktywnych i ekranów projekcyjnych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży"


57. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/10/2017. dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży”.


58. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania z dnia 21.02.2017. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu. Numer postępowania :ŁCRE\RPOWP\7\2017.


59. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.02.2017. Przedmiotem zamówienia jest dostawa multimedialnych zestawów interaktywnych i ekranów projekcyjnych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu. Znak sprawy: ŁCRE\RPOWP\4\2017.


60. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 28444 - 2017 z dnia 20.02.2017. Dotyczy "Dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży". Numer ogłoszenia: 8064-2017.


61. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.02.2017. Dotyczy Dostawy programów komputerowych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu. Numer referencyjny: ŁCRE/RPOWP/9/2017.


62. Informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania z dnia 20.02.2017. Dotyczy postępowania BZP 22749-2017 z dnia 09.02.2017. Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli"


63. Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.02.2017. Oferty złożone w trybie przetargu nieograniczonego na "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli".


64. Protokół z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu.


65. Ogłoszenie o zamówieniu nr 22749-2017 z dnia 09.02.2017. Dotyczy usługi "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli". Numer referencyjny: ŁCRE/RPOWP/8/2017.


66. Informacja o unieważnieniu postępowania. BZP nr 16516-2017 z dnia 30.01.2017. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli". Numer sprawy ŁCRE/RPOWP/6/2017


67. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/7/2017 z dnia 08.02.2017. Dotyczy ogłoszenia BZP nr 21750-2017 z dnia 08.02.2017 "Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży"


68. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.02.2017. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli" na rzecz realizowanego projektu.


69. Informacja o unieważnieniu postępowania BZP 12481-2017 z dnia 23.01.2017. Dotyczy "Dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży". Numer sprawy : ŁCRE/RPOWP/5/2017.

Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania.
Sprostowanie polega na tym, że w tytule informacji nie dopisano iż jest to również informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


70. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.02.2017. Dotyczy ogłoszenia BZP o numerze 20397-2017. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa multimedialnych zestawów interaktywnych, programów komputerowych i sprzętu audio-wizualnego wymienionego co do rodzaju i ilości w Załączniku A do SIWZ. Numer referencyjny : ŁCRE/RPOWP/1/2017.


71. Poprawiony protokół z otwarcia ofert z dnia 31.01.2017. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


72. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.01.2017. Dotyczy sprawy nr: 17230 - 2017 z dnia 2017.01.31 r.


73. Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.01.2017. Dotyczy sprawy nr: ŁCRE/RPOWP/5/2017 "Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży".


74. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2017 numer ŁCRE/RPOWP/6/2017.

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Spotkania szkoleniowo - warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli”.


75. Protokół z dnia 26.01.2017 dotyczący otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę multimedialnych zestawów interaktywnych i ekranów projekcyjnych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizowanego projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.


76. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2,3 i 4. Dotyczy postępowania BZP 8064-2017 z dnia 13.01.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży". Numer sprawy : ŁCRE/RPOWP/3/2017


77. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/5/2017 z dnia 23.01.2017. Dotyczy Dotyczy ogłoszenia BZP nr 12481-2017 z dnia 23.01.2017. "Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży".


78. Informacja o unieważnieniu postępowania. Dotyczy postępowania BZP 5832-2017 z dnia 2017.01.11prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadnia "Dostawa Pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego centrum Rozwoju Edukacji w Łomży".

Numer sprawy: ŁCRE/RPOWP/2/2017


79. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/4/2017 z dnia 18.01.2017. Dotyczy dostawy multimedialnych zestawów interaktywnych i ekranów projekcyjnych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


80. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/7/2016 z dnia 17.11.2016 dotyczące zakupu i dostawy Tuszów, tonerów i pendrive dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


81.   Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/3/2017 z dnia 13.01.2017. Dotyczące „Dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży”


82. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III oraz unieważnienie postępowania w częściach I i II. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ŁCRE\RPOWP\1\2017 (ogłoszenie bzp nr 1060-2017 z dnia 2017.01.03) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów interaktywnych, programów komputerowych i innego sprzętu dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

*Dnia 16.01.2017 dokonano zmiany informacji o wyborze najkorzstniejszej oferty w częsci III oraz unieważnieniu postępowania w częściach I i II. Szczegóły w załączniku.


83. Ogłoszenie o zamówieniu nr. ŁCRE/RPOWP/2/2017 z dnia 11.01.2017 dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


84. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/1/2017 z dnia 03.01.2017 dotyczące "dostawy multimedialnych zestawów interaktywnych, programów komputerowych i sprzętu audio - wizualnego" dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


85. Informacja o udzieleniu zamówienia. Dotyczy Ogłoszenia nr 343304 - 2016 z dnia 2016-11-15 r. Dostawa tabletów dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


86. Informacja o unieważnieniu postępowania. Dotyczy Postępowania BZP nr 360291-2016 z dnia 2016-12-06 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dostawa zestawów interaktywnych, programów komputerowych i innego sprzętu dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży"


87. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy sprawy nr ŁCRE\RPOWP\7\2016. Dostawa tonerów, tuszów i pendrive dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, na potrzeby projektu.


88. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy sprawy nr. ŁCRE/RPOWP/6/2016 Zakup i dostawa tabletów dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu. 


89. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/8/2016 z dnia 06.12.2016 dotyczące zestawów interaktywnych, programów komputerowych i innego sprzętu dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży w ramach projektu.

UWAGA:

     W związku z koniecznością uzupełnienia parametrów co do mobilnej tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i uniwersalnego uchwytu sufitowego (dodatkowe parametry zamieszczono w załączniku „Odpowiedzi na pytania do przetargu”) przedłużamy okres składania ofert do 22.12.2016 do godziny 0830.


90. Ogłoszenie o zamówieniu nr ŁCRE/RPOWP/7/2016 z dnia 17.11.2016 dotyczące zakupu i dostawy Tuszów, tonerów i pendrive dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


91. Zamówienie publiczne nr ŁCRE/RPOWP/6/2016 z dnia 15.11.2016 dotyczące przetargu na zakup i dostawę tabletów i akcesoriów dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.


92. Inforamacja o unieważnieniu postępowaniana: "Dostawa tabletów i akcesoriów dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" z dnia 14.11.2016


93. Zamówienie publiczne nr ŁCRE/RPOWP/5/2016 z dnia 02.11.2016 dotyczące przetargu na zakup tabletów i akcesoriów na rzecz realizacji projektu.

Informujemy, że w wyniku "błędu czeskiego" w numerze referencyjnym sprawy ŁCRE/RPOWP/5/2016 w niektórych dokumentach błędnie zapisano numer z 4 zamiast 5 ŁCRE/RPOWP/4/2016. Poprawnym numerem referencyjnym jest ŁCRE/RPOWP/5/2016. Wszystkie pisma powołujace się na błędny numer są ważne. Informujemy, że nie nastąpiły żadne zmiany w treści dukumentów. 


94. Zapytanie i załączniki ofertowe nr ŁCRE/RPOWP/1/2016 z dnia 18.08.2016 dotyczące zakupu telefonów komórkowych wraz z usługą telefoniczną.


95. Zapytanie i załączniki ofertowe nr ŁCRE/RPOWP/2/2016 z dnia 02.09.2016 dotyczące świadczenia usług Koordynatora Sieci Współpracy i samokształcenia.


96. Unieważnienie zapytania ofertowego nr ŁCRE/RPOWP/1/2016.


97. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup telefonów komórkowych wraz z usługą telefoniczną z dnia 06.09.2016.


98. Zaproszenie do złożenia oferty nr ŁCRE/RPOWP/4/2016 z dnia 08.09.2016.


99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zakupu telefonów komórkowych wraz z usługą telefoniczną nr ŁCRE\RPOWP\3\2016 z dnia 16.09.2016


100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca świadczenia usługi koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nr ŁCRE\RPOWP\2\2016 z dnia 21.09.2016


101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przeprowadzenia diagnozy w 9 Publicznych Przedszkolach Miasta Łomża, opracowania Programu Wspomagania Przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli, opracowania Raportu z realizacji Programu Wspomagania Przedszkoli. Znak sprawy: ŁCRE\RPOWP\4\2016 z dnia 21.09.2016.