Funkcje i kompetencje


I. Psycholodzy:

* Danuta Kudaj - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.

* Zofia Reterska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Profilaktycznymi. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, I stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Certyfikowany terapeuta prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina - Instrumental Enrichment.


*Barbara Witkowska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Socjoterapii, Kurs Terapii Poznawczo - Behawioralnej, Kurs Doskonalący z zakresu Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, II stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback,


* Anna Sobocińska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia w Zakresie Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Usprawniania Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Kurs kwalifikacyjny "Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem".


* Agnieszka Filipiuk - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, Podyplomowe Studia z Zakresu Diagnozy i Terapii Pedagogicznej.

 

 * Magdalena Pękalak - Pawłowicz - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Kurs terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży, Certyfikowany terapeuta prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina - Instrumental Enrichment.

 

II. Pedagodzy:

* Krystyna Kordas - mgr pedagogiki, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia - Profilaktyka Trudności w Nauce. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej.


* Joanna Rakowska - mgr pedagogiki, surdopedagog, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia w Zakresie Terapii Pedagogicznej, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Ekspert MEN.


* Małgorzata Kaseja
- mgr pedagogiki, tyflopedagog, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.


*Angelika Wincenciak - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej, Podyplomowe Studia  z zakresu Logopedii, I stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback.

* Małgorzata Dąbrowska - mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, n-l dyplomowany,  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, Studia Podyplomowe z zakresu Socjoterapii, Studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, Edukatorka Amnesty International.


III. Logopedzi:

* Cecylia Renata Pawczyńska mgr pedagogiki, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Logopedyczne.

* Jolanta Szczepocka - mgr pedagogiki i logopedii, n-l dyplomowany, Specjalistyczne Studia z zakresu Neurologopedii, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, II stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe.

*Katarzyna Pawelec - mgr pedagogiki, n-l mianowany, Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, licencjonowany trener szybkiego czytania,  Podyplomowe Studia z zakresu Surdologopedii, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe.

 

IV. Lekarz konsultant

* Zofia Skorupska - lekarz medycyny

V. Administracja

* Janusz Mirosław Rakowski -  specjalista ds. administracyjno-biurowych, specjalista d/s BHP - mgr zarządzania, Podyplomowe Studia z zakresu BHP, przygotowanie   pedagogiczne