Reklama
 

                                Zajęcia socjoterapeutyczne-grupa dla młodzieży

 

Zapraszamy uczniów gimnazjów na spotkania grupy socjoterapeutycznej

Zajęcia są adresowane do osób mających trudności w relacjach społecznych - nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w adaptacji w grupie rówieśniczej. Zapraszamy również uczniów korzystających z nauczania indywidualnego, których stan zdrowia utrudnia uczęszczanie do szkoły i kontakt z rówieśnikami. Celem głównym zajęć jest pomoc osobom nieśmiałym poszerzać własną sferę bezpieczeństwa, akceptować siebie oraz zdobyć podstawowe umiejętności społeczne niezbędne do poznawania i znajdowania wspólnego języka z innymi. 

 

  • Zajęcia będą odbywały się na terenie poradni w godzinach popołudniowych.
  • Planowana liczebność grupy 6-8 osób.
  • Zapisy na zajęcia w sekretariacie poradni przy ul. Polnej 16, tel/fax: 86-215-03-18
  • Po zebraniu się grupy zostanie podany termin zajęć na naszej stronie internetowej.
  • Zajęcia są bezpłatne.

 

 

Prowadzący: Małgorzata Dąbrowska