Reklama

Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej:http://www.men.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji:http://www.ore.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Białymstoku:http://www.kuratorium.bialystok.pl

Urząd Miejski w Łomży:http://www.lomza.pl

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży:http://www.lcre-lomza.webd.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:http://www.koweziu.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży:http://www.oke.lomza.pl