Reklama

1. Cztery recepty na dobre czytanie i pisanie / pobierz

2. Rola wczesnej diagnozy w profilaktyce trudności w nauce czytania / pobierz

3. Stres - artykuł / pobierz

4. TUS (Trening Umiejętności Społecznych) / pobierz

5. Coaching dla rodziców / pobierz

6. Test Uzdolnień Wielorakich - Diagnoza i wspomaganie w rozwoju  dzieci uzdolnionych  / pobierz

7. Dysleksja i jej symptomy / pobierz

8. Zagadnienia dotyczące osób z wadami wzroku / pobierz

9. Co mogą zrobić dorośli aby zapewnić bezpieczne przejście dzieska z klasy III do IV? / pobierz

10. Kwiecień światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu / pobierz

11. Jeśli dziecko ma jakiekolwiek problemy ze wzrokiem / pobierz

12. Zaburzenia przetwarzania słuchowego - artykuł / pobierz

13. Jak ułatwić dzieciom z dysleksją naukę czytania i pisania / pobierz