Reklama

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży


 Pierwsza sesja edukacyjno – doradcza 2017/2018.

Dnia 2 października 2017 r. odbyła się pierwsza w  roku szkolnym 2017/2018 sesja edukacyjno –doradcza, na której z doradcami zawodowymi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych.

Spotkanie rozpoczął dyrektor ŁCRE  p. Maciej Listowski,  który przywitał gości i przedstawił p. Martę Brzozowską, która od 1lipca 2017 r. jest  wicedyrektor d.s. SODMiDN oraz Sylwię Lutostańską, która od 1 września 2017 r.  zasiliła szeregi doradców zawodowych ŁCRE.

Gościem spotkania był dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Józef Zalewski, który przedstawił zmiany w przepisach w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w  PPP. Wykład cieszył się dużym  zainteresowaniem, a zebrani goście zadawali mnóstwo pytań odnośnie wprowadzonych zmian.

Podczas spotkania została również poruszona  tematyka:

- planowania działań  edukacyjno-doradczych dla uczniów szkół w  nowym roku szkolnym;

- wprowadzenia obowiązkowych zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w klasie VII  szkoły podstawowej  i w I klasie szkoły branżowej (doradcy zawodowi ŁCRE wyszli
z inicjatywą wypracowania wspólnych pomysłów na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego);  

- zaproszenia szkół do  IX ogólnopolski Tydzień Kariery (16-22.X.2017);

- przypomniano i ponownie zaproszono do udziału w konkursie plastycznym  dla szkół podstawowych: „Moje talenty”;

- zaproponowano  zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych sesji ( kolejne spotkanie ustalono na 23.11.2017 r.).

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.  Podczas rozmów w kuluarach pojawiły się ciekawe pomysły i nowe rozwiązania, które będą realizowane w łomżyńskich szkołach i placówkach.

 

 
Dziękujemy naszym miłym gościom za udział w  spotkaniu

Uczeń Objęty Kształceniem Specjalnym
 

W dniu 02.10.2017 r. odbyło się szkolenie nt. „UCZEŃ OBJĘTY KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM – PRAWIDŁOWE ODCZYTYWANIE ORZECZEŃ I OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA POTRZEBY SIO” prowadzone przez pedagoga Małgorzatę Dąbrowską i psychologa Annę Sobocińską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży.