Funkcje i kompetencje :

* Maciej Listowski - Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr  2 w Łomży.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I. Psycholodzy:

* Danuta Kudaj - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Zofia Reterska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Profilaktycznymi. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, I stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Certyfikowany terapeuta prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina - Instrumental Enrichment.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Barbara Witkowska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Socjoterapii, Kurs Terapii Poznawczo - Behawioralnej, Kurs Doskonalący z zakresu Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, II stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Anna Sobocińska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia w Zakresie Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Usprawniania Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Kurs kwalifikacyjny "Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem".

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.* Agnieszka Filipiuk - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, Podyplomowe Studia z Zakresu Diagnozy i Terapii Pedagogicznej.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 * Magdalena Pękalak - Pawłowicz - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Kurs terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży, Certyfikowany terapeuta prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina - Instrumental Enrichment.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

II. Pedagodzy:

 

 * Joanna Rakowska - mgr pedagogiki, surdopedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studia w zakresie Terapii Pedagogicznej, Podyplomowe Studia w zakresie Surdopedagogiki, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Małgorzata Kaseja - mgr pedagogiki, tyflopedagog, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Tyflopedagogika, Studium Socjoterapii i Profilaktyki Uzależnień.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Angelika Wincenciak - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej, Podyplomowe Studia  z zakresu Logopedii, I stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Małgorzata Dąbrowska - mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, n-l dyplomowany,  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, Studia Podyplomowe z zakresu Socjoterapii, Studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, Edukatorka Amnesty International, terapeuta ręki (praca z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnym, z zaburzeniami grafomotorycznymi w wieku szkolnym), diagnosta i terapeuta dzieci z nieśmiałością i mutyzmem wybiórczym, trener TUS, mediator.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 * Ewa Frołow - pedagog, nauczyciel dyplomowany, trener, coach, doradca zawodowy, mediator  sądowy, realizatorka  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,  liderka profilaktyki agresji i przemocy.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

III. Logopedzi:

* Jolanta Szczepocka - mgr pedagogiki i logopedii, n-l dyplomowany, Specjalistyczne Studia z zakresu Neurologopedii, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, II stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Katarzyna Pawelec - mgr pedagogiki, n-l mianowany, Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, licencjonowany trener szybkiego czytania,  Podyplomowe Studia z zakresu Surdologopedii, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Alicja Pyczot - neurologopeda, mgr filologii, n-l kontraktowy, ukończone Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, terapeuta ręki, terapeuta metody Kinesiotaping stosowany w logopedii, terapeuta miofunkcjonalny.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

IV. Doradca zawodowy:

 * Mariola Milewska - mgr pedagogiki, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, pedagog

 

V. Lekarz konsultant

* Zofia Skorupska - lekarz medycyny

Reklama