Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży

2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu
zaświeć się na niebiesko
 

Poniższy link przedstawia historię dziewczynki. Zachęcamy do obejrzenia.

 

Gdzie szukać pomocy?

 

W przypadku podejrzenia autyzmu lub całościowych zaburzeń rozwojowych należy jak najszybciej udać się do ośrodka zajmującego się diagnozą. Informacje o takich miejscach można znaleźć między innymi na stronach:

Jakie mogą być wczesne objawy autyzmu?

(poniższy link przekierowuje na stronę do filmu)

https://www.youtube.com/watch?v=5cpDqW18LaI

 

Z uwagi na to, że czas oczekiwania na diagnozę może być dość długi, dobrze jest się przygotować i wykluczyć inne problemy zdrowotne u dziecka (laryngolog, badanie słuchu, okulista, alergolog itp.). W oczekiwaniu na diagnozę, należy spisać sobie niepokojące objawy w rozwoju i zachowaniu dziecka, ułatwi to podawanie konkretnych przykładów w trakcie procesu diagnostycznego. Warto wykonać nagrania z różnych sytuacji, które pokazywałyby mocne i słabe strony w funkcjonowaniu dziecka.

 

 

Warto odnieść się do literatury:

E. Pisula; Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia.; wyd. Harmonia; rok 2014;

Hilde De Clercq; Autyzm od wewnątrz. Poradnik; wyd. Fraszka Edukacyjna; rok 2019;

E. Niezgoda; Autyzm w pigułce. Przyczyny, diagnoza, terapia, leczenie.; wyd. Fraszka Edukacyjna; roku 2017;

M. Golding, J. Stacey; Moje dziecko ma autyzm. Opowieści matek.; wyd. UJ; rok 2019.

V. M. Boone; Wychowując dziecko z autyzmem.; wyd. UJ; rok 2020;

K. Williams, J. Roberts; Zrozumieć autyzm. Przewodnik dla rodziców.; wyd. Harmonia; rok 2019.

 

 

                                                                                                    Opracowała: Ewa Duchnowska


Reklama