Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

      Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży

       ul. Polna 16, 18-400 Łomża

     telefon / fax. 86 215-03-18 


 WARSZTATY I SZKOLENIA


 

 

Empatia na start

CEL OGÓLNY

Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez  rozwijanie empatii

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  rozpoznaje i rozumie uczucia swoje i innych,

Ø  ćwiczy możliwości wyboru zachowań,

Ø  jest otwarty na pozytywne reakcje emocjonalne wobec innych osób

 

TREŚCI

Zajęcia interaktywne skoncentrowane wokół zrozumienia skomplikowanego świata emocji. Nauka rozpoznawanie oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny i czytelny dla innych.

 

FORMA: Zabawy edukacyjne

ADRESACI: Uczniowie Szkoły Podstawowej kl. III-IV

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI: zajęcia dydaktyczne, zajęcia wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne

TERMIN: Do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Hamuj hejt!

CEL OGÓLNY

Ograniczanie zjawiska „mowy nienawiści” w społeczności szkolnej.

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

      Ø  wie czym jest obrażanie,

      Ø  zna konsekwencje hejtowania,

      Ø  potrafi właściwie reagować na hejt,

      Ø  buduje w sobie i promuje na zewnątrz postawę empatyczną

 

TREŚCI

      1.    Mechanizmy powstawania dyskryminacji.

      2.    Język równości i nienawiści.

      3.    Odpowiedzialne relacje.

      4.    Konstruktywne wyrażanie opinii.

 

FORMA: Warsztat

ADRESACI: Uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VIII

TERMIN: do uzgodnienia z osobą prowadzącą

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI: lekcje wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Jak oswoić stres?

 

CEL OGÓLNY

Poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  wie jak stres wpływa na organizm człowieka,

Ø  analizuje źródła i skutki stresu,

Ø  stosuje wybrane – przyjazne dla siebie, techniki relaksacji.

 

TREŚCI

  1. Sytuacje wywołujące stres.
  2. Mechanizm powstawania stresu.
  3. Koncepcja koherencji (spójność w dbaniu o poczucie mocy, sensu i sprawstwa w sytuacji stresowej).
  4. Własny sposób oswajania stresu.

 

FORMA: Warsztat

ADRESACI: Wychowankowie burs, uczniowie szkół średnich.

TERMIN: do uzgodnienia z osobą prowadzącą

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI: lekcje wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Jaki mam talent?

 

CEL OGÓLNY

Pogłębienie świadomości predyspozycji i zainteresowań własnych ucznia.

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  ma świadomość znaczenia mocnych stron w obliczu życiowych wyzwań;

Ø  rozpoznaje swoje talenty oraz pomaga w określaniu ich u innych;

Ø  wie jak rozwijać swój potencjał;

Ø  wykorzystuje mocne strony na rzecz zaangażowania społecznego;

Ø  buduje poczucie własnej wartości oraz sprawstwa;

Ø  wzmacnia motywację wewnętrzną;

 

 

TREŚCI

  1. Profil indywidualny potencjału, talentów i umiejętności ucznia.
  2. Mapa atutów  klasy.
  3. Patenty w rozwijaniu mocnych stron.
  4. Pomysły na aktywności społeczne.

 

FORMA: Warsztat

ADRESACI: Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej

TERMIN: Do uzgodnienia z osobą prowadzącą

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI: Godzina wychowawcza lub zajęcia pozalekcyjne

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Kreatywnie w przyszłość

 

CEL OGÓLNY

Rozwijanie kreatywności i myślenia poza schematem wśród dzieci i młodzieży

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami,

Ø  stosuje podstawowe zasady komunikacji,

Ø  próbuj radzić sobie z trudnościami,

Ø  jest gotowy do podejmowania zespołowo prób ekspresji twórczej,

Ø  jest otwarty na wyzwania i problemy – podejmuje próby realizacji (lub kontynuacji) własnych pomysłów pomimo napotykanych trudności.

 

TREŚCI

Zajęcia w modelu STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) wykorzystujące różnorodne umiejętności do realizacji zadań edukacyjnych oraz kształtowania kompetencji kluczowych.

 

FORMA: Ćwiczenia rozwijające kreatywność

ADRESACI: Uczniowie szkoły podstawowej, średniej oraz dzieci oddziałów „0”

TERMIN: do uzgodnienia z osobą prowadzącą

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI: Zajęcia wychowawcze, zajęcia świetlicowe lub zajęcia pozalekcyjne

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć wychowawczych

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Myślisz tak jak jesz i śpisz

 

CEL OGÓLNY

Pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu efektywnego uczenia się w kontekście pracy mózgu.

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  wie, jaka dieta sprzyja uczeniu się,

Ø  zna podstawowe reguły odżywiania,

Ø  rozumie znaczenie snu w odniesieniu do pamięci,

Ø  planuje swoje posiłki/przekąski w oparciu o odżywcze produkty,

Ø  jest gotowy do wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych.

 

TREŚCI

Zajęcia w formie zabawy/gry  prowadzone w sposób aktywizujący, pobudzający do dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie codziennych nawyków żywieniowych i higieny snu.

 

FORMA: Warsztat

ADRESACI: Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

TERMIN: do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


„Owce w sieci”

 

CEL OGÓLNY

Zapobieganie negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii.

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  rozumie skutki nierozważnego korzystania z Internetu,

Ø  wie kogo i jak poinformować o swoim potencjalnym zagrożeniu w sieci,

Ø  jest gotowy pomagać i chronić innych w trudnych sytuacjach społecznych.

 

TREŚCI

Edukacja z obszaru bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii w tym m.im.: publikowanie zdjęć w Internecie, uwodzenie przez Internet, łańcuszki szczęścia, prześladowanie w  Internecie).

 

FORMA: Zajęcia w oparciu o animacje bajkowe

ADRESACI: Uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej

TERMIN: Do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: 1 godzina dydaktyczna lub cykl zajęć

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Profilaktyka zachowań ryzykownych

 

CEL OGÓLNY

Prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych.

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

Ø  zna korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów, Internetu,

Ø  ma świadomość istnienia prawnych i etycznych zasad przy korzystaniu z TIK,

Ø  jest gotów do uwzględniania zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

Ø  jest gotów do respektowania zasad netykiety

 

TREŚCI

Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w Internecie oraz prewencji zachowań ryzykownych tj.: cyberprzemoc, spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa w sieci, nadmiernego korzystania z Internetu.

 

FORMA: Edukacja przez zabawę

ADRESACI: Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI

TERMIN: do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: 1 lub 2 godziny zajęć wychowawczych

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Wsparcie wychowanków burs w rozwijaniu kompetencji kluczowych

 

 

CEL OGÓLNY

Optymalizacja rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie: przedsiębiorczości, kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich oraz cyfrowych u wychowanków burs.

 

PROFIL KOMPETENCYJNY WYCHOWANKA BURSY:

Wiedza

       Ø  zna podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej;

       Ø  zna zasady pracy zespołowej i dostrzega ich znaczenie;

       Ø  wie, na czym polega praca zespołowa, w tym sposoby rozwiązywania konfliktów;

       Ø  rozumie i wyjaśnia znaczenie pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności w odniesieniu do samego siebie, społeczeństwa oraz poprzez przywołanie wybranych przez siebie przykładów;

       Ø  zna swoje mocne i słabe strony warunkujące jego udział w działaniach zespołowych;

       Ø  wie, w jaki sposób rozwijać kreatywność i innowacyjność w wymiarze indywidualnym i grupowym;

       Ø  rozumie szanse i zagrożenia dla rozwoju własnego i społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii cyfrowych;

 

Umiejętności

     Ø  komunikuje swoje potrzeby, prezentuje własne zdanie, uzgadnia wspólne poglądy, doprecyzowuje z innymi cele i sposoby działania;

      Ø  współpracuje z innymi przy realizacji celów zespołowych;

      Ø  potrafi wykorzystać swoje mocne i ograniczać słabe strony w trakcie pracy zespołowej;

      Ø  potrafi identyfikować i redukować bariery ograniczające pracę zespołową, kreatywność i innowacyjność;

      Ø  potrafi opracować strategię realizacji własnych pomysłów i wdrożyć ją w działanie;

      Ø  potrafi radzić sobie z trudnościami podczas realizacji własnych pomysłów i pracy zespołu;

      Ø  stosuje poznane sposoby rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości w praktyce szkolnej i pozaszkolnej;

      Ø  wykorzystuje technologie cyfrowe do działań kreatywnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

      Ø  publikuje w sieci własne opracowania, w tym związane z osobistymi zainteresowaniami;

 

Postawy

       Ø  współdziała z innymi w ramach uzgadniania i realizacji wspólnych projektów;

       Ø  jest otwarty na nowe wyzwania i problemy;

       Ø  jest gotów do poznania i zrozumienia punktów widzenia innych osób i poszerzenia o nie własnego postrzegania świata;

       Ø  jest gotów do poniesienia ryzyka i odpowiedzialności w związku z realizacją własnych pomysłów;

       Ø  kontynuuje realizowanie własnych pomysłów pomimo napotkanych trudności;

       Ø  promuje postawy pracy zespołowej, kreatywności i przedsiębiorczości w swoim otoczeniu;

     Ø  przestrzega zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach i sieciach komputerowych.

 

FORMA: warsztaty dla młodzieży + konsultacje dla wychowawców

METODY I TECHNIKI PRACY

metody warsztatowe: praca w grupach, dyskusja, quiz, piramida priorytetów, 5Q, tribondy, strategia myślenia twórczego itp.

TERMIN I GODZINA: Do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: cykl 7 zajęć - każde spotkanie 1,5 godz. (warsztaty + konsultacje)

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Adaptacja i integracja uczniów w środowisku bursy szkolnej

 

CEL OGÓLNY

Ułatwienie młodzieży przejścia ze środowiska rodzinnego do nowego miejsca wychowawczo-edukacyjnego.

 

CELE OPERACYJNE

Wychowanek:

      Ø  zna i właściwe wyraża swoje potrzeby i oczekiwania;

      Ø  nawiązuje kontakty interpersonalne;

      Ø  pogłębia pozytywne relacje między rówieśnicze;

      Ø  współdziała w grupie i identyfikuje się z nią;

      Ø  czuje się bezpieczny, rozumiany i akceptowany;

      Ø  jest otwarty na nowe życiowe wyzwania i zmiany.

 

TREŚCI

Zajęcia nastawione na budowanie relacji w oparciu o autorefleksję i komunikację. Okazja do budowania społecznej tożsamości, czyli postrzegania siebie jako członka określonej wspólnoty, uwspóniania jej wartości i celów przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rozwojowych jednostki.

 

METODY I TECHNIKI PRACY

metody warsztatowe: praca w grupach, dyskusja, drzewo wartości, koło rozwojowe, gry komunikacyjne, fim.

TERMIN I GODZINA: Do uzgodnienia z osobą prowadzącą

CZAS TRWANIA: cykl 3 zajęć - każde spotkanie 1 godz.

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Reklama