Zamówienia Publiczne:

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.12.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu. Ogłoszenie 500075200-N-2017 z dnia 14.12.2017.


 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2017. Dotyczy postępownia BZP 621026-N-2017 z dnia 23.11.2017 prowadzonego w trybie przetargun nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dostawa tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu." Numer sprawy ŁCRE/RPOWP/C2/2017.


3. Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.12.2017 złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu.


4. Ogłoszenie nr 621026-N-2017 o zamówieniu z dnia 23.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


5. Unieważnienie postępownia BZP 615030-N-2017 z dnia 13.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


6. Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.11.2017. Dotyczy ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


7. Ogłoszenie numer 615030-N-2017 z dnia 13.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.