Zamówienia Publiczne:

1. Informacja z dnia 25.06.2018 o woborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy  projektora multimedialnego, komputera stacjonarnego oraz dostawę i wymianę lampy do projektora multimedialnego BENQ dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu "Kompetancje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych.


2. Protokół z otwarcia ofert z dnia 25.06.2018 złożonych w zapytaniu ofertowym na dostawę  projektora multimedialnego, komputera stacjonarnego oraz dostawę i wymianę lampy do projektora multimedialnego BENQ dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu "Kompetancje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych.


 3. Zapytanie ofertowe z dnia 15.06.2018 do złożenia oferty na dostawę: projektora multimedialnego, komputera stacjonarnego bez monitora oraz dostawę i wymianę lampy do projektora multimedialnego BENQ MP777 dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu pn.: "Kompetencje Cyfrowe Łomżyńskiej Młodzieży  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych"


4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2018. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. postępowania: ŁCRE/RPOWP/C1/2018, BZP: 566963-N-2018 z dnia 01.06.2018. w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz projektu - "Kompetencje Cyfrowe Łomżyńskiej Młodzieży  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych"


5. Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.06.2018. Dotyczy ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz projektu - "Kompetencje Cyfrowe Łomżyńskiej Młodzieży  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych"


6. Ogłoszenie z dnia 01.06.2018 o zamówieniu - dostawy nr BZP 566963-N-2018. Dotyczy dostawy materiałów biurowych i papierniczych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu pn. "Kompetencje Cyfrowe Łomżyńskiej Młodzieży  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych".


7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.12.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu. Ogłoszenie 500075200-N-2017 z dnia 14.12.2017.


8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2017. Dotyczy postępownia BZP 621026-N-2017 z dnia 23.11.2017 prowadzonego w trybie przetargun nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dostawa tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu." Numer sprawy ŁCRE/RPOWP/C2/2017.


9. Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.12.2017 złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu.


10. Ogłoszenie nr 621026-N-2017 o zamówieniu z dnia 23.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


11. Unieważnienie postępownia BZP 615030-N-2017 z dnia 13.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


12. Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.11.2017. Dotyczy ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


13. Ogłoszenie numer 615030-N-2017 z dnia 13.11.2017. Dotyczy dostawy tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.